Sådan er du medlem

For at blive medlem af Lægernes Pension skal du være læge eller lægestuderende.

Du skal samtidig være:

  • ansat i henhold til en af Lægeforeningen eller en af dens fraktioner eller anerkendte organisationer eller Foreningen af Danske Lægestuderende indgået kollektiv overenskomst eller aftale, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension.
  • ansat i stilling, hvor det af ansættelsesvilkårene fremgår, at lægen er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og at forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, som omfattes af kollektiv overenskomst, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension.
  • selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af Lægernes Pension for at kunne udøve deres erhverv. 
  • ansat i et studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst, er alment praktiserende læge, er praktiserende øjenlæge eller praktiserende øre-, næse- og halslæge, skal du være medlem af Lægernes Pension. Er du ansat på et hospital, indbetaler din arbejdsgiver det obligatoriske medlemsbidrag til Lægernes Pension. Hvis du har egen praksis, er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som forestår indbetalingerne.

Du kan godt være medlem af Lægernes Pension, selvom du ikke er ansat under en kollektiv overenskomst. Som selvstændig erhvervsdrivende - fx hvis du er fuldtidspraktiserende speciallæge eller har egen konsulentvirksomhed – kan du selv indbetale til Lægernes Pension, og hvis du er privatansat, fx i en medicinalvirksomhed, skal din arbejdsgiver være villig til at administrere indbetalingerne. Når du skal optages som privatansat eller selvstændig, kan det forudsætte, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL.

Du kan også blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Udenlandske læger med tidsbegrænset autorisation kan blive medlemmer af Lægernes Pension, men uden dækning ved død og invaliditet. I tilfælde af død og invaliditet anvendes det opsparede indestående til køb af løbende pension i Lægernes Pension.

Hvis tidsbegrænsningen på din autorisation bortfalder, eller hvis du ønsker at gå på alderspension, overgår du til normalt medlemskab af Lægernes Pension. Indeståendet anvendes som indskud til forhøjelse af dine pensionsrettigheder.

Hvis du ikke er dansk statsborger og varigt bosætter dig i udlandet, har du mulighed for at få ophævet og udbetalt den opsparede værdi af pensionen i Lægernes Pension. Der skal ved udbetalingen betales en afgift på 60 pct. til staten.