Skat af pension

Indbetalinger til pension kan typisk trækkes fra i skat, mens der betales skat, når pensionen udbetales.

Her kan du se skattereglerne for de pensionsprodukter, som du kan have i Lægernes Pension og Lægernes Bank. Hvert pensionsprodukt har en skattekode, der angiver reglerne for fradrag på indbetaling og afgift på udbetaling. 

Pensionsordning med løbende livsvarige udbetalinger (livrenter)

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Indbetaler din arbejdsgiver for dig, trækkes beløbet fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 48.200 kr. (2016) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år og på den måde få fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Selvstændig erhvervsdrivende:

Er du under virksomhedsskatteordningen, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. Er den løbende pensionsudbetaling over 379.900 kr., betaler du også udligningsskat på 4 pct. (2016). Udligningsskatten aftrappes med 1 pct. point årligt og bortfalder helt i 2020. Får du invalidepension fra pensionskassen, betaler du ikke udligningsskat, indtil du fylder 67 år.

Udbetaling til efterladte:

Efterladte betaler som udgangspunkt personlig indkomstskat af udbetalingerne. Konverteres udbetalingen til et engangsbeløb, fratrækkes i stedet 40 pct. i statsafgift og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Ratepension

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Din arbejdsgiver kan indbetale op til 56.957 kr. (2016) på din ratepension. Beløbet trækkes fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 52.400 kr. (2016) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. Er den løbende pensionsudbetaling over 379.900 kr., betaler du også udligningsskat på 4 pct. (2016). Udligningsskatten aftrappes med 1 pct. point årligt og bortfalder helt i 2020.

Udbetaling til efterladte:

Som udgangspunkt konverteres udbetalingen til et engangsbeløb som fratrækkes en afgift på 40 pct. og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Aldersopsparing

Indbetaling 

Du kan indbetale op til 28.900 kr. (2016). Indbetalingen kan ikke trækkes fra i skat.

Udbetaling 

Udbetales som engangsbeløb uden skat eller afgift.

Afkast 

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Kapitalpension

Indbetaling

Du kan ikke længere trække indbetaling til kapitalpension fra i skat.

Udbetaling

Opsparingen udbetales som et engangsbeløb, og der fratrækkes 40 pct. i statsafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.