Skat af pension

Indbetalinger til pension kan typisk trækkes fra i skat, mens der betales skat, når pensionen udbetales.

Her kan du se skattereglerne for de pensionsprodukter, som du kan have i Lægernes Pension og Lægernes Bank. Hvert pensionsprodukt har en skattekode, der angiver reglerne for fradrag på indbetaling og afgift på udbetaling. 

Pensionsordning med løbende livsvarige udbetalinger (livrenter)

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Indbetaler din arbejdsgiver for dig, trækkes beløbet fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 49.300 kr. (2017) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år og på den måde få fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Selvstændig erhvervsdrivende:

Er du under virksomhedsskatteordningen, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. Er den løbende pensionsudbetaling over 379.900 kr., betaler du også udligningsskat på 3 pct. (2017). Udligningsskatten aftrappes med 1 pct. point årligt og bortfalder helt i 2020. Får du invalidepension fra pensionskassen, betaler du ikke udligningsskat, indtil du fylder 67 år.

Udbetaling til efterladte:

Efterladte betaler som udgangspunkt personlig indkomstskat af udbetalingerne. Konverteres udbetalingen til et engangsbeløb, fratrækkes i stedet 40 pct. i statsafgift og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Ratepension

Indbetaling

Via arbejdsgiver:

Din arbejdsgiver kan indbetale op til 58.152 kr. (2017) på din ratepension. Beløbet trækkes fra din løn, inden skatten beregnes. Så du skal ikke selv trække dem fra i skat. Det er de allerede.

Privat:

Du kan indbetale op til 53.500 kr. (2017) med fuldt fradrag samme år i din personlige indkomst.

Udbetaling

Udbetaling til dig selv:

Du betaler personlig indkomstskat ved udbetaling. Er den løbende pensionsudbetaling over 388.200 kr., betaler du også udligningsskat på 3 pct. (2017). Udligningsskatten aftrappes med 1 pct. point årligt og bortfalder helt i 2020.

Udbetaling til efterladte:

Som udgangspunkt konverteres udbetalingen til et engangsbeløb som fratrækkes en afgift på 40 pct. og evt. boafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Aldersopsparing

Indbetaling 

Du kan indbetale op til 29.600 kr. (2017). Indbetalingen kan ikke trækkes fra i skat.

Udbetaling 

Udbetales som engangsbeløb uden skat eller afgift.

Afkast 

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.

Kapitalpension

Indbetaling

Du kan ikke længere trække indbetaling til kapitalpension fra i skat.

Udbetaling

Opsparingen udbetales som et engangsbeløb, og der fratrækkes 40 pct. i statsafgift.

Afkast

Du betaler pensionsafkastskat (PAL-skat) af forrentningen. PAL-skatten er på 15,3 pct. Beløbet afregnes en gang årligt og fratrækkes automatisk pensionsopsparingen.