Sådan skifter du ordning

Hvordan du er dækket som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør, afhænger af, hvilken ordning du har valgt. Du har tre muligheder:

 1. med livsvarig ægtefællepension
 2. uden ægtefællepension
 3. med 10-årig ægtefællepension

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, kan du skifte ordning inden for det første år. Hører vi ikke fra dig, får du automatisk ordning 3 med 10-årig ægtefællepension. Blev du medlem inden 2015, fik du automatisk ordning 1 med livsvarig ægtefællepension.

Du kan også skifte ordning senere. Her skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler. 

Du kan skifte ordning, lige indtil du fylder 65 år eller går på pension.

Skift hvis du ændrer civilstand
Du kan skifte uden at afgive helbredsoplysninger, hvis:

 • du er blevet gift eller har fået samlever
 • du er blevet separeret, skilt eller flyttet fra samlever
 • din separation er ophørt
 • din ægtefælle/samlever er død.

Skiftet skal ske senest et halvt år efter ændringen i din civilstand.

Skift på andre tidspunkter
Du kan også skifte ordning uden at oplyse om dit helbred, selvom du ikke lige er blevet medlem af pensionskassen eller har ændret civilstand. Du har mulighed for at skifte ordning højst én gang om året.  

Skifter du fra en ordning uden ægtefælle-/samleverpension (ordning 2) til en ordning med ægtefælle-/samleverpension (ordning 1 eller 3), vil du typisk skulle afgive helbredsoplysninger.

Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at skifte. Det gælder, hvis der er stor aldersforskel mellem dig og din ægtefælle/samlever, og du ønsker at skifte til en pensionsordning med ægtefælle-/samleverpension. I nogle tilfælde vil du kunne skifte ordning, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger - det afhænger af aldersforskellen.

Hvis du skal afgive helbredsoplysninger, trækker vi et gebyr fra din pensionsopsparing, bl.a. til betaling af helbredsattest.

Skift hvis din ordning ændrer sig
Hvis din ordning eller medlemskab ændrer sig, kan du skifte uden at afgive helbredsoplysninger. Det gælder, hvis du:

 • skifter mellem kønsopdelt grundlag og fælleskønsgrundlag
 • genoptager (fuld) bidragsbetaling efter en periode med hvilende medlemskab eller supplerende bidragsbetaling i tilknytning til tjenestemandsansættelse
 • overgår til hvilende medlemskab eller supplerende bidragsbetaling i tilknytning til tjenestemandsansættelse.

Skiftet skal ske senest et halvt år efter, at din ordning eller medlemskab ændrer sig.

Få mere at vide i pjecen Sådan er du dækket nederst på siden.

Du kan ikke skifte ordning, hvis du er pensioneret eller er fyldt 65 år.

Du kan ikke skifte til ordning med 10-årig ægtefællepension (ordning 3), hvis du har den gamle garanterede pensionsordning. Du har den gamle pensionsordning, hvis du blev medlem af Lægernes Pension før 1. juli 1999 og har valgt ikke at omtegne til ny pensionsordning i 2009, 2012 og 2015.

Du kan ikke skifte ordning, hvis du indtrådte i Lægernes Pension før 2015 og var fyldt 54 år, da du blev medlem.

Hvis din tidligere ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension, vil det kræve dennes samtykke for at vælge om fra pensionsordning med ægtefællepension til ordning uden ægtefællepension. 

Er du blevet separeret eller skilt efter 2006 og har bidragspligt i en tidsbegrænset periode, kan du skifte ordning uden samtykke.

Du skal vælge begunstiget til ugiftesummen (ved ordning 1 og 3) eller  engangsydelsen (ved ordning 2). Vælg mellem: 

 • Nærmeste pårørende inkl. samlever
 • Boet

Begunstigelsen kan ændres løbende ved skriftlig henvendelse til Lægernes Pension. 

mere om
begunstigelse

Læs mere og hent dokumenter her