Studerer

Som lægestuderende kan du også være medlem af Lægernes Pension. 

Så længe du studerer, er du opsparingsmedlem. Det betyder, at du ikke har en pensionsforsikring med løbende udbetalinger, hvis du bliver invalid eller dør.

Hvis du dør, bliver det opsparede beløb brugt til at købe pension til din ægtefælle/samlever eller børn under 21 år. Efterlader du dig ikke sådanne pårørende, bliver beløbet udbetalt til dit bo.

Når du bliver færdiguddannet som læge, bliver det opsparede beløb brugt til at forhøje din pension.

Du kan blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL. FADL har indgået aftale med Danske Regioner om, at din arbejdsgiver indbetaler pensionsbidrag for dig i henhold til overenskomsten. 

Du kan blive medlem af Lægernes Pension, hvis du har studierelevant arbejde, hvor der ikke indbetales til en anden obligatorisk pensionsordning.

Du bliver automatisk medlem af Lægernes Pension, hvis du arbejder som lægestuderende under en kollektiv overenskomst indgået af FADL.

FADL/SUL har indgået aftale med Finansministeriet om, at der skal indbetales pensionsbidrag for lægestuderende, der arbejder som undervisere, studievejledere, studentermedhjælpere, demonstratorer eller præparatfremstillere. Arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag i henhold til overenskomsten.

Lægernes Pension administrerer pensionsordninger for de lægestuderende efter aftale med de studerendes organisation FADL. Pensionsopsparing er forbundet med betydelig administration, ikke mindst pga. de mange regler, der er på området. Det gælder også for de små ordninger, som studerende typisk har. Da administrationen i vid udstrækning er den samme uanset ordningens størrelse, fylder omkostningerne relativt mere i en lille ordning.

I Min pension kan du se de omkostninger, der trækkes fra din ordning.

Som lægestuderende har du adgang til Lægernes Bank, hvor du blandt andet kan få en studiekonto med kredit og attraktive renter.

Bliv kunde

Læs mere og hent dokumenter her