Parkeringsopsparing

Parkeringsopsparing kan bruges som supplement til din private pensionsopsparing og har samme høje rente.

Parkeringsopsparing er til dig, der ønsker at spare mere op til pension, end du har mulighed for på ratepension og aldersopsparing. Du kan indbetale ubegrænset på en parkeringsopsparing.

Kontoen fungerer som buffer, så du i de år, hvor du har mulighed for at spare meget op, kan sætte til side til andre år, hvor du så kan flytte fra parkeringsopsparingen til en ratepension eller aldersopsparing.  Du kan overføre til ratepension og aldersopsparing, frem til du fylder 75 år.

Du betaler indkomstskat af renterne på en parkeringsopsparing.

Kun til pension
Du kan kun hæve på en parkeringsopsparing, hvis du flytter pengene til en pensionsopsparing, eller hvis du er fyldt 65 år. Hvis du ønsker at hæve pengene, uden at en af disse to betingelser er opfyldt, opkræver banken en dekort på 0,75 pct.

Læs mere og hent dokumenter her