Overblik over mulighederne for tilvalg

 

Livrente

Ratepension

Aldersopsparing

Erhvervsudygtigheds-forsikring

Gruppelivsforsikring

Oprettes senest

Inden 75 år

18 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder

18 år efter din tidligste pensionsudbetalingsalder

Inden 50 år

Inden 70 år

Udbetaling

Løbende udbetaling resten af livet fra pensionsudbetalingsalder

Løbende udbetaling i 10-30 år fra tidligste pensionsudbetalingsalder

Engangsudbetaling eller små portioner i højst 18 år fra tidligste pensionsudbetalingsalder

Løbende udbetaling indtil 60 år ved invaliditet

Engangsbeløb ved død inden 70 år

Modregning i offentlige ydelser

Ja

Ja

Kun efterløn

Kan påvirke størrelsen af en evt. førtidspension

Nej

Fradrag ved indbetaling

Ja

 

Ja

 

Nej

Ja

 

Nej

Skat ved udbetaling

Ja, beskattes som personlig indkomst

Ja, beskattes som personlig indkomst

Nej

Ja, beskattes som personlig indkomst

Nej, dog evt. boafgift