Tab af erhvervsevne

Hver 6. kvindelige og hver 8. mandlige læge rammes af invaliditet i løbet af sit arbejdsliv. Som medlem af Lægernes Pension har du god mulighed for at sikre din økonomi, hvis du bliver invalid.

Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og det du kan få, hvis du bliver invalid, skal du overveje at supplere din invalidepension fra Lægernes Pension med en erhvervsudygtighedsforsikring. Så kan du få næsten samme indkomst, som inden du blev invalid.

Du bestemmer selv, hvor stor en dækning du vil have. Erhvervsudygtighedsforsikringen tegnes gennem vores samarbejde med AP Pension og kan - sammen med din invalidepension fra Lægernes Pension - dække op til 90 pct. af din indkomst som læge.

Du bestemmer selv, hvor stor en dækning, du ønsker. Dækningen tilbydes som standardmoduler, der hver har en årlig udbetaling på 79.800 kr. Du kan tegne op til ti moduler. Dækningens størrelse reguleres i takt med nettoprisindekset.

Du kan erstatte et af modulerne med et modul, der svarer til den maksimale årlige indbetaling til ratepension, dvs. 57.200 kr. i 2020. Sådan kan du sikre, at du får en årlig ydelse, hvis du mister din erhvervsevne, der gør det muligt for dig fortsat at indskyde dette beløb på en ratepension. Du betaler ikke længere præmie, hvis du modtager ydelser fra ordningen.

Pris

Højst 10 moduler i alt,

og højst et modul på 57.200 kr.

Modulstørrelse, årlig ydelser kr.

79.800

57.200

Årlig præmie i kr. pr. modul indtil 40 år

1.105

792

Årlig præmie i kr. pr. modul fra 40 år 1.957 1.402

Præmien er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst (beløbet er vist inden fradrag). Udbetalingen i tilfælde af erhvervsudygtighed er indkomstskattepligtig.

Forsikringen kan tegnes af bidragsbetalende medlemmer, der kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Krav om helbredsoplysninger

1-2 moduler

Helbredserklæring (udfyldes af dig)

3-9 moduler

Helbredserklæring (udfyldes af dig)

Helbredsattest (udfyldes af din læge)

10 moduler

Helbredserklæring (udfyldes af dig)

Helbredsattest (udfyldes af din læge) tillige med Arbejds-EKG

og supplerende blodprøver

Du må ikke være fyldt 50, når du tegner forsikringen, og dækningen ophører, når du fylder 60 år.

Forsikringen kan videreføres i op til et år, selvom du skulle blive arbejdsløs. Ved længerevarende ledighed er det alene din generelle erhvervsevne, der forsikres. Hvis du ikke længere er medlem af Lægernes Pension, bortfalder dækningen.

Du kan også "slå tre fluer med et smæk" ved at indbetale mere til din ordning i Lægernes Pension. Så forhøjer du nemlig din dækning både som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør.

Indbetal mere