Bank for læger

Lægernes Bank er på mange måder en bank som alle andre - men alligevel ikke helt.

Vi sørger for din daglige økonomi. Vi finansierer din bolig, bil og mange andre ting. Og vi rådgiver dig om dine investeringer og om, hvordan du får mest ud af dine penge.

Det særlige ved Lægernes Bank er, at vi fortrinsvis beskæftiger os med læger. Vi er fortrolige med lægers økonomiske behov – både som privatpersoner, og hvis du har egen praksis. Det gør, at vi kan specialisere rådgivningen og målrette produkterne til dit behov. Desuden har vi fordele ved både at drive pensionskasse og bank – det kommer dig til gode i form af meget konkurrencedygtige priser.

Lægernes Bank låner som udgangspunkt kun penge ud til læger. Enkelte andre faggrupper kan også blive kunder i banken, men kan ikke få lån.

Lægernes Bank er ejet af dig som medlem af Lægernes Pension. Bankens overskud kommer derfor tilbage til Lægernes Pension til gavn for dig og din pension. De sidste 20 år har investeringen i banken givet et afkast på godt 8 pct. om året.

Er du medlem af Lægernes Pension, kan du blive kunde i Lægernes Bank.

Din familie (husstand) kan også blive kunder i Lægernes Bank, og din ægtefælle/samlever kan få de samme produkter og rådgivning, som vi tilbyder dig. Du skal dog være medkontohaver på lån og kreditter, da vi kun yder kredit til medlemmer af Lægernes Pension.

Opsparingsmedlemmer (dvs. medlemmer med midlertidig autorisation) og medlemmer, der bor i udlandet, kan også være kunder, men kan ikke få lån.

Hvis du er studerende på lægestudiet, kan du blive kunde i Lægernes Bank. Også selvom du endnu ikke er medlem af Lægernes Pension. Du får fuld adgang til bankens produktsortiment, fx en studiekonto med attraktive rentevilkår.

FADL har tilkendegivet, at man vurderer, at bankens samlede tilbud er konkurrencedygtigt.

For at du kan blive kunde i Lægernes Bank, skal din SU/løn gå ind på din studiekonto hos os, og studiekontoen skal være din NemKonto.

Læs mere og hent dokumenter her