Vil du klage?

Er du utilfreds med vores sagsbehandling eller uenig i resultatet af den? Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig og hvilke muligheder, du har, hvis du vil klage.

Vi har udpeget en klageansvarlig, så du er sikret let adgang til at klage. Juridisk konsulent Niels Lautrup-Nielsen er klageansvarlig for både Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Hvis du, efter at have drøftet en sag med din sagsbehandler, fortsat ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet af den, har du ret til at få sagen behandlet hos den klageansvarlige.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske skriftligt til Lægernes Pension eller Lægernes Bank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg. Den klageansvarlige vil herefter tage sig af din klage.