Behandling af personoplysninger

Som professionelle forvaltere af dine penge har vi behov for dine præcise personoplysninger. Vi behandler oplysningerne så omhyggeligt som muligt. Her kan du læse om, hvordan vi gør det i pensionskassen og i banken, og din mulighed for at se, hvilke oplysninger vi har om dig.

Som kunde/medlem i Lægernes Pension eller Lægernes Bank har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, ved at sende et brev til os, hvor du anmoder om indsigt i dine personoplysninger. Brevet sendes til:

Lægernes Pension & Bank
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg.

Du skal heri oplyse dit navn og adresse samt kunde- eller medlemsnummer. Det kan tage op til 1 måned, før du mod-tager de personoplysninger, du har ret til at få indsigt i. Oplysningerne vil blive sendt med fysisk post og omfatter:

  • Formål med behandling af dine personoplysninger
  • Hvilke kategorier af personoplysninger, vi behandler om dig
  • Hvilke samarbejdspartnere, vi videregiver dine personoplysninger til
  • I hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger. I nogle tilfælde er det ikke muligt for os at angive et konkret tidsrum. Vi vil dog redegøre for, hvilke kriterier vi anvender til at fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret.
  • Hvor vi har indhentet dine personoplysninger, hvis de ikke er indhentet hos dig.

Klagemuligheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.