Behandling af personoplysninger

Vi har behov for at vide noget om dig for at forvalte din penge, og vi behandler oplysningerne så omhyggeligt som muligt. Her kan du læse om, hvordan vi gør det i pensionskassen og i banken.

I Lægernes Pension & Bank vil vi gerne kunne give dig den bedste rådgivning med udgangspunkt i dit liv og dine behov. Jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi tilbyde dig de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt. Derfor registrerer og bruger vi oplysninger om dig. Vi behandler dem så omhyggeligt som muligt og sørger for at slette igen, når vi ikke længere har brug for dem.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysningerne er typisk dine kontaktoplysninger og oplysninger om din husstand og din økonomi. De kan stamme fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, behandlende læge, de faglige organisationer, cpr-registret eller andre offentlige kilder og registre. Du kan få oplyst, hvad vi har registreret om dig, og få forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Som kunde/medlem i Lægernes Pension eller Lægernes Bank har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, ved at sende et brev til os, hvor du anmoder om indsigt i dine personoplysninger. Brevet sendes til:

Lægernes Pension & Bank
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg.

Du skal heri oplyse dit navn og adresse samt kunde- eller medlemsnummer. Det kan tage op til 1 måned, før du mod-tager de personoplysninger, du har ret til at få indsigt i. Oplysningerne  omfatter:

  • Formål med behandling af dine personoplysninger
  • Hvilke kategorier af personoplysninger, vi behandler om dig
  • Hvilke samarbejdspartnere, vi videregiver dine personoplysninger til
  • I hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger. I nogle tilfælde er det ikke muligt for os at angive et konkret tidsrum. Vi vil dog redegøre for, hvilke kriterier vi anvender til at fastlægge, hvor længe dine personoplysninger vil blive opbevaret.
  • Hvor vi har indhentet dine personoplysninger, hvis de ikke er indhentet hos dig.

Klagemuligheder
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.