Lånepolitik

For at kunne få lån eller kredit i Lægernes Bank skal du være medlem af Lægernes Pension eller lægestuderende.

Din ægtefælle eller samlever kan få sin egen konto og være medkontohaver på lån og kredit, men kan ikke selv få lån/kredit i Lægernes Bank.

Opsparingsmedlemmer i Lægernes Pension kan ikke få lån/kredit i Lægernes Bank (et opsparingsmedlem er et medlem med midlertidig autorisation). Du må heller ikke have fast bopæl i udlandet. Vi kan i særlige tilfælde dispensere for grænsegængere (Sverige og Tyskland).

Lægernes Bank gennemfører en kreditvurdering af alle låneansøgninger. Er du gift eller samlevende, skal vi have oplysninger og dokumentation fra begge parter, da vi i kreditvurderingen tager udgangspunkt i husstandens samlede økonomi.

Lægernes Bank er en stort set gebyrfri bank, der samtidig tilbyder nogle af markedets bedste rentesatser på ind- og udlån.

Når du vælger at blive kunde i Lægernes Bank, har du også valgt vores selvbetjeningskoncept. Det betyder, at du selv styrer din økonomi via Netbank. Du skal sørge for, at der altid er penge til disposition på din konto, inden du benytter dit betalingskort, da vi ikke accepterer overtræk. Det er naturligvis muligt at få bevilget et midlertidigt overtræk i en kortere periode, hvis du kontakter os. Overførsel af beløb mellem dine konti er også dit ansvar.