Andelsbolig

Køber du andelsbolig, kan vi hjælpe dig med finansieringen og give dig gode råd med på vejen.

Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue – også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet. Ud over købsprisen og den månedlige boligafgift skal andelsboligforeningens og ejendommens økonomi undersøges, før du kender den reelle pris.

Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig godt ind i andelsboligforeningens økonomi, inden du køber.

Andelslejligheder finansieres med banklån, da man ikke kan få realkreditlån til andelsboliger. I Lægernes Bank kan du vælge mellem andelsboliglån eller kredit til en meget fordelagtig rente.

Løbetiden kan være op til 30 år, og du har desuden mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Kredit kontra lån

Du kan bruge Andelsboligkreditten som din lønkonto og få tilknyttet både netbank, Visa/Dankort og Visa Debit til kontoen. Du kan frit indsætte og hæve på kontoen op til kredittens maksimum.

Andelsboliglånet er mindre fleksibelt – her indbetaler du en fast månedlig ydelse fra én af dine øvrige konti hos os.

Særligt i de større byer findes der et stort marked for andelsboliger. Når du køber en andelsbolig, indtræder du som andelshaver i en andelsboligforening og får eksklusiv brugsret til boligen. Selvom andelsboliger er steget en del i pris i de senere år, er de ofte attraktivt prissat i forhold til tilsvarende ejerlejligheder, og de seneste år er markedet blevet sværere at komme ind på.

Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue – også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet. Udover købsprisen og den månedlige boligafgift kræver andelsboligforeningens og ejendommens økonomi en nærmere undersøgelse.

Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig godt ind i andelsboligforeningens økonomi og andelsboligens reelle pris, inden du køber.

Her er nogle af de forhold, som du bør undersøge:

  • Hvilken vurdering baserer andelsboligprisen sig på? Hvis der er taget udgangspunkt i en vurdering, da ejendomspriserne var på toppen, kan du risikere at ”købe” et prisfald, der ikke er udløst endnu.
  • Hvad udgør din andel af foreningens lån? Læg dertil din egenbetaling for andelsboligen. På den måde kan du regne den samlede ”pris” for din andelsbolig ud og sammenligne den med en tilsvarende ejerlejlighed i samme område. Vi har set eksempler på, at en andelsbolig samlet set var væsentligt dyrere end en tilsvarende ejerlejlighed.
  • Hvilke planlagte renoveringer/renoveringsbehov har ejendommen? Er der afsat penge til vedligeholdelse af ejendommen? Renoveringer kan betyde uventede stigninger i boligafgiften.
  • Hvilke lån har andelsforeningen finansieret sig med? Variable og/eller afdragsfrie lån kan betyde stigende boligafgift på et senere tidspunkt. Læs mere i pjecen Køb af andelsbolig. 

Andelslejligheder finansieres med banklån, da man ikke kan få realkreditlån til andelsboliger. I Lægernes Bank kan du vælge mellem andelsboliglån eller kredit til en meget fordelagtig rente. Løbetiden afhænger blandt andet af låneformålet og sikkerheden og kan vare op til 30 år. Med en andelsboligkredit har du desuden mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

For at du kan låne hos os, skal vi kende din økonomi til vores kreditvurdering. Send os derfor et ansøgningsskema sammen med bl.a. en kopi af dine seneste tre lønsedler, seneste årsopgørelse fra Skat, kontooversigt fra evt. andet penge­institut og materiale om andelsboligen.  

Hvis du låner penge til en andelsbolig, stilles der sikkerhed ved, at du udsteder et ejerpantebrev svarende til kredittens/lånets maksimum. Vælger du et andelsboliglån med maksimalt 20 års løbetid, kan du nøjes med at stille sikkerhed for 70 pct. af lånets størrelse. Ejerpantebrevet tinglyses og pantsættes til sikkerhed for andelsboligkreditten/andelsboliglånet. Fordelen ved et ejerpantebrev er, at det kan genbruges. Eksisterer der allerede et ejer­pantebrev i boligen, kan dette naturligvis bruges som sikkerhed – og dermed kan du spare på omkostningerne til stempelafgifter. 

Når banken udsteder en andelsboligkredit/andelsboliglån med pant i en andelsbolig, skal samtlige ejere af boligen være låntagere. Hvis det er din ægtefælle, som ejer ejendommen, skal I altså begge være debitorer på kreditten/lånet.

Sikkerheden suppleres ofte med en gruppelivsforsikring, der pantsættes til banken.

Vi blander os ikke i, hvad kreditten/lånet anvendes til, men vi fraråder generelt at optage lån i andelsbolig eller ejerbolig for at investere i værdipapirer.

Betalingsvanskeligheder
– hvad gør du?

Andelsboliglånet/kreditten kan indfries helt eller delvist før tid til kurs 100 uden omkostninger for dig.

Ved for sen betaling eller anden misligholdelse af andelsboliglånet/kreditten, kan kreditten opsiges til øjeblikkelig betaling. I sidste instans kan du miste dit hjem, hvis du ikke overholder betalingerne. 

Læs mere og hent dokumenter her