Andelsbolig

Vi kan finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen.

Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue – også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet. Ud over købsprisen og den månedlige boligafgift skal andelsboligforeningens og ejendommens økonomi undersøges, før du kender den reelle pris.

Det er derfor meget vigtigt, at du sætter dig godt ind i andelsboligforeningens økonomi, inden du køber.

GODE RÅD NÅR DU KØBER ANDELSBOLIG

Andelsprisen

En andelsboligforening kan frit vælge mellem tre forskellige værdiansættelser, når prisen skal fastsættes:

a. den oprindelige købspris

b. den seneste offentlige vurdering

c. valuarvurderingen

Vær opmærksom på, hvilket udgangspunkt der er valgt. Hvis det fx er den oprindelige købspris, og priserne er faldet siden, risikerer du at købe for dyrt.

Foreningens lån

Hvilke lån har andelsforeningen finansieret sig med? Variable og/eller afdragsfrie lån kan betyde stigende boligafgift på et senere tidspunkt.

Din andel af foreningens lån

Hvad udgør din andel af foreningens lån? Læg dertil din egenbetaling for andelsboligen. På den måde kan du regne den samlede ”pris” for din andelsbolig ud og sammenligne den med en tilsvarende ejerlejlighed i samme område. Vi har set eksempler på, at en andelsbolig samlet set var væsentligt dyrere end en tilsvarende ejerlejlighed. Det mest almindelige for sunde foreninger er dog, at andelslejligheder er væsentligt billigere (20-40 pct.) end en tilsvarende ejerlejlighed.

Renoveringsbehov

Hvilke planlagte renoveringer/renoveringsbehov har ejendommen? Er der afsat penge til vedligeholdelse af ejendommen? Renoveringer kan betyde uventede stigninger i boligafgiften.

Du kan få flere tips om boligkøb i Lokale Pengeinstitutters Boligbogen.

Læs den her

Her kan du beregne, hvad du skal betale for finansiering af din andelsbolig i banken.

Beregn 

Vi kan låne dig op til 100 pct. af boligens handelsværdi inkl. evt. forbedringer. Handelsværdien bliver fastsat med udgangspunkt i den vurdering, der er godkendt af andelsboligforeningen i h.t. foreningens regnskab og seneste generalforsamling.

Andelslejligheder finansieres med banklån, da man ikke kan få realkreditlån til andelsboliger. I Lægernes Bank kan du vælge mellem andelsboliglån eller kredit til en meget fordelagtig rente. Løbetiden afhænger blandt andet af låneformålet og sikkerheden og kan vare op til 30 år. Med en andelsboligkredit har du desuden mulighed for op til 10 års afdragsfrihed.

Medlemmer af Lægernes Pension kan få finansieret bolig i og via Lægernes Bank. Det gælder medlemmer, der indbetaler til Lægernes Pension og har fast bolig i Danmark. Opsparingsmedlemmer (typisk medlemmer med midlertidig autorisation) kan ikke låne penge i banken.

Vi yder kun kredit/lån til en andelsbolig, der benyttes til privat brug.

Banken blander sig ikke i, hvad kreditten/lånet anvendes til, men vi fraråder generelt at optage lån i andelsbolig eller ejerbolig for at investere i værdipapirer.

For at du kan låne hos os, skal vi kende din økonomi til vores kreditvurdering. Send os derfor et ansøgningsskema sammen med bl.a. en kopi af dine seneste tre lønsedler, seneste årsopgørelse fra Skat, kontooversigt fra evt. andet penge­institut og materiale om andelsboligen.  

Hvis du låner penge til en andelsbolig, stilles der sikkerhed ved, at du udsteder et ejerpantebrev svarende til kredittens/lånets maksimum. Vælger du et andelsboliglån med maksimalt 20 års løbetid, kan du nøjes med at stille sikkerhed for 70 pct. af lånets størrelse. Ejerpantebrevet tinglyses og pantsættes til sikkerhed for andelsboligkreditten/andelsboliglånet. Fordelen ved et ejerpantebrev er, at det kan genbruges. Eksisterer der allerede et ejer­pantebrev i boligen, kan dette naturligvis bruges som sikkerhed – og dermed kan du spare på omkostningerne til stempelafgifter. 

Når banken udsteder en andelsboligkredit/andelsboliglån med pant i en andelsbolig, skal samtlige ejere af boligen være låntagere. Hvis det er din ægtefælle, som ejer ejendommen, skal I altså begge være debitorer på kreditten/lånet.

Sikkerheden suppleres ofte med en gruppelivsforsikring, der pantsættes til banken.

Betalingsvanskeligheder
– hvad gør du?