Iværksætterkonto/etableringskonto

Iværksætterkonto eller Etableringskonto er en god start, hvis du vil spare op til din egen praksis. 

Du kan indskyde på en Iværksætterkonto/Etableringskonto, hvis du er lønmodtager, er fuldt skattepligtig til Danmark og ikke har nået folkepensionsalderen ved udgangen af indkomståret.

Indskuddet skal bruges til at etablere en selvstændig erhvervsvirksomhed – det kan også være et aktie- eller anpartsselskab eller din ægtefælles virksomhed. De penge, du indskyder, kan trækkes fra i skat, allerede mens du sparer op, og ikke først når du etablerer din praksis.

Du skal indskyde mindst 5.000 kr., og du kan højst indskyde 60 pct. af din nettoløn – dog kan du altid indskyde 250.000 kr. Har du både en Iværksætterkonto og en Etableringskonto, skal det samlede indskud holde sig inden for de nævnte grænser.

Du kan indskyde på Iværksætterkontoen/Etableringskontoen fra den 16. maj i fradragsåret til og med den 15. maj i det efterfølgende år.

For at få indskuddet udbetalt helt eller delvist skal du bruge mindst 83.800 kr. (2016) på at købe erhvervsaktiver eller betale fradragsberettigede udgifter til fx løn, husleje, kurser, markedsundersøgelser eller stifte et selskab eller købe aktier i et selskab, hvor du ejer flertallet af aktierne. Derudover skal du arbejde mindst 50 timer om måneden i din virksomhed.

Når du skal hæve indskuddet, skal du benytte et skema (02.007), som du finder på skat.dk. Her skal du erklære, at du har startet egen virksomhed, og oplyse, hvad indskuddet bruges til. Skemaet afleverer du til os, og indskuddet kan hæves.

Selvstændige erhvervsdrivende kan efter særlige regler indskyde på de to kontoformer til og med det fjerde år, efter at virksomheden er etableret – dog kun inden for den almindelige aldersgrænse for indskud, dvs. 67 år ved udgangen af indkomståret.

Selvstændige erhvervsdrivende kan efter særlige regler indskyde på de to kontoformer til og med det fjerde år, efter at virksomheden er etableret – dog kun inden for den almindelige aldersgrænse for indskud, dvs. 67 år ved udgangen af indkomståret.

Du kan trække indskud på Etableringskontoen fra i den skattepligtige indkomst og indskud på Iværksætterkontoen i den personlige indkomst. På den måde får du et skattefradrag, allerede mens du sparer op, og ikke først når du etablerer din praksis.

Når du køber erhvervsaktiver, kan du derfor ikke også afskrive på anskaffelsesprisen efter de almindelige afskrivningsregler. Betaler du udgifter, der er fradragsberettigede, kan udgifterne heller ikke trækkes fra i virksomhedens skatteregnskab.

Etablerer du et selskab, skal du medregne det hævede beløb i din personlige indkomst fordelt med 10 pct. om året i ti år.

Rådgivning om skat
Vi anbefaler, at du kontakter en revisor, hvis du har brug for rådgivning om skat i forbindelse med Iværksætterkontoen/Etableringskontoen, eller hvis du vil starte egen virksomhed.