Generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed, og Lægernes Pension afholder ordinær generalforsamling hvert år i april. Generalforsamlingen består af op til 125 delegerede, der vælges blandt medlemmerne i Lægernes Pension.

  

Læs vedtægt og
pensionsregulativer

Få mere at vide
om 
generalforsamlingen