Få mere hvis du bliver syg

Nu kan du sikre dig og familien bedre, hvis du bliver syg og ikke kan arbejde. I 2020 lancerede vi Supplerende Invalidepension, som giver dig ekstra oveni din obligatoriske invalidepension.

Hver 6. læge bliver ramt af invaliditet i løbet af arbejdslivet. Lægernes Pension giver dig god mulighed for at sikre din økonomi, hvis du ikke længere kan arbejde som læge.

Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og det du kan få, hvis du bliver for syg til at arbejde, skal du overveje at supplere din obligatoriske invalidepension fra Lægernes Pension. Så kan du få næsten samme indkomst, som mens du arbejdede.

I MIN PENSION kan du se, hvordan du er dækket i dag, hvis du bliver syg. Du kan også regne på, hvor meget mere du kan få, og hvad det vil koste.

Hvis du vil tegne Supplerende Invalidepension, kan du også gøre det i MIN PENSION.

Har du en Erhvervsudygtighedsforsikring gennem vores samarbejde med AP Pension, kontakter vi dig i løbet af 2020 med tilbud om at skifte til Supplerende Invalidepension, hvis du opfylder betingelserne for at kunne skifte. Se reglerne længere nede her på siden.

Står du på Robinsonlisten for at undgå uopfordrede henvendelser, har vi ikke mulighed for at kontakte dig om at skifte. Du er velkommen til selv at kontakte Pensionsafdelingen på 33 12 21 41.

Du bestemmer selv, hvor meget du vil have, og du kan få dækket op til 90 procent af din indkomst som læge. Prisen for den ekstra dækning kan du trække fra i skat.

Her kan du se konkrete eksempler på, hvordan læger med forskellig alder, ansættelsestype, indkomst og invalidedækning er dækket i dag, og hvilken dækning de kan få med Supplerende Invalidepension.

Den ekstra dækning tegnes som standardmoduler. Et standardmodul giver en årlig udbetaling på 80.000 kroner før skat. 

Du finder dine egne oplysninger i MIN PENSION.

35-årig 1. reservelæge med lønindkomst på 577.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

327.000 kr.

(57% af lønnen)

80.000 kr.

(1 modul)

407.000 kr.

(71% af lønnen) 

1.320 kr.

41-årig afdelingslæge med lønindkomst på 707.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

321.000 kr.

(45% af lønnen)

240.000 kr.

(3 moduler)

561.000 kr.

(79% af lønnen)  

6.444 kr.

54-årig overlæge med lønindkomst på 873.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

404.000 kr.

(46% af lønnen)

240.000 kr.

(3 moduler)

644.000 kr.

(74% af lønnen)  

13.284 kr.

45-årig praktiserende læge med lønindkomst på 1.190.000 kroner

Obligatorisk

invalidedækning

Valgfri ekstra

invalidedækning

Samlet

invalidedækning

Årlig pris for

ekstra invalide-

dækning 

300.000 kr.

(25% af lønnen)

560.000 kr.

(7 moduler)

860.000 kr.

(72% af lønnen)  

19.656 kr.

Du kan tegne op til ti moduler, og du kan højst få dækket 90% af din indkomst som læge (inklusiv det du evt. vil få fra andre ordninger). Den årlige pris er for 2020.

Hvad med skatten?
Du kan trække din betaling til Supplerende Invalidepension fra i skat. Bliver du syg og får udbetalt invalidepension, bliver den beskattet som personlig indkomst. 


Lægernes Pension forsikrer din erhvervsevne som læge – og ikke blot din generelle erhvervsevne. Du bliver derfor ikke tvunget til at skifte erhverv, hvis du bliver syg. Mister du din erhvervsevne som læge, har du ret til invalidepension – uanset om du har bevaret en erhvervsevne på et andet område end det lægelige.

Både den obligatoriske og den supplerende invalidepension dækker dig helt, indtil du når folkepensionsalderen. På det tidspunkt får du i stedet udbetalt pension fra Lægernes Pension oveni din folkepension.

Læs mere om, hvornår du kan få invalidepension

Du kan tegne Supplerende Invalidepension uden at afgive helbredsoplysninger.  Det er tilstrækkeligt, at du erklærer, at du er fuldt arbejdsdygtig.

Du er dækket helt fra start af, hvis bliver du syg. Bliver du inden for de første fem år syg af en lidelse, som var erkendt, inden du tegnede Supplerende Invalidepension, bortfalder dækningen. Det kalder vi karensperiode.

Du kan tegne den ekstra invalidedækning, hvis du arbejder i Danmark og betaler det almindelige medlemsbidrag eller mere til Lægernes Pension. Du må endnu ikke være fyldt 60 år og skal være fuldt arbejdsdygtig.

Har du en Erhvervsudygtighedsforsikring gennem vores samarbejde med AP Pension, kan du have mulighed for at skifte til Supplerende Invalidepension i Lægernes Pension på lempeligere vilkår.

Hvis du opfylder forsikringsbetingelserne (afsnit 1.2), kan du

  1. skifte til Supplerende Invalidepension uden 5 års karens, hvis din Erhvervsudygtighedsforsikring hos AP Pension er tegnet på normale vilkår
  2. skifte til Supplerende Invalidepension med 5 års karens regnet fra tegningstidspunktet hos AP Pension, hvis din Erhvervsudygtighedsforsikring er tegnet med enten klausuler eller forhøjet præmie (skærpede vilkår).

Overgangsreglerne gælder modul for modul, og de udløber den 30.03.2021.

Eksempel
Har du tegnet to moduler i Erhvervsudygtighedsforsikringen på normale vilkår, kan du tegne to tilsvarende moduler i Supplerende Invalidepension uden karens. Har du også tegnet et tredje modul i Erhvervsudygtighedsforsikringen, fx 01.01.2018, hvor der er klausul for en given lidelse, vil det modul have en karensperiode, der udløber 5 år efter, nemlig 31.12.2022.

Hvis alle dine moduler i Erhvervsudygtighedsforsikringen er tegnet før 2016, undgår du karens, også selvom der er klausul eller forhøjet præmie.

Din Supplerende Invalidepension træder i kraft ved årsskiftet.

Skifter du til Supplerende Invalidepension under overgangsreglerne, træder din nye ordning i kraft den 01.01.2021.

Fylder du 60 i 2020?
Har du en Erhvervsudygtighedsforsikring, og fylder du 60 år i andet halvår af 2020, har du også mulighed for at skifte til Supplerende Invalidepension jf. disse overgangsregler. Din nye ordning træder i kraft fra det tidspunkt, hvor din Erhvervsudygtighedsforsikring udløber, dog tidligst fra 01.10.2020.

Hvad betyder karensreglen?
Karensreglen betyder, at bliver du inden for de første 5 år syg af en lidelse, som var erkendt (også indirekte), inden du tegnede Supplerende Invalidepension, bortfalder dækningen. Skifter du fra Erhvervsudygtighedsforsikring i AP Pension til Supplerende Invalidepension i Lægernes Pension, vil du altså enten undgå karens eller få den forkortet (hvis du har skærpede vilkår).

Karensreglen gælder for hver enkelt modul, du har tegnet, hvis du har tegnet dem på forskellige tidspunkter og vilkår.

Se også forsikringsbetingelserne (afsnit 3.2).

Hvis du stadig har den gamle Erhvervsudygtighedsforsikring gennem vores samarbejde med AP Pension, kan du finde forretningsbetingelser ol. her.

Erhvervsudygtighedsforsikring

Vil du skifte til den nye Supplerende Invalidepension, kan du læse hvordan i Overgangsregler ved skift til Supplerende Invalidepension,  som du finder her på siden.