Rapporter

Her finder du de forskellige rapporter for Lægernes Pension.

Årsrapport 2016 - kort fortalt

  • Årets resultat blev et overskud efter skat på 616 mio. kr., mod 466 mio. kr. i 2015. Investeringsafkastet af egenkapitalens aktiver bidrog væsentligt til det positive resultat og var på 472 mio. kr. efter skat. Lægernes Bank leverede et tilfredsstillende overskud til pensionskassen på 40,5 mio. kr. efter skat.

  • Medlemmerne fik i 2016 en kontorente på 5,78 pct. på den gængse ordning med betinget garanti. Oveni grundpensionen er der udbetalt pensionisttillæg til de pensionerede medlemmer på i alt 217 mio. kr. efter skat (PAL). Det svarer til en forøgelse af pensionen på 13 pct.

  • Omkostninger til administration var på 26,6 mio. kr. Målt pr. medlem svarer det til 596 kr., mod 560 kr. året før.

  • Det samlede afkast af investeringsaktiverne blev på 8,6 pct. i forhold til 2,2 pct. i 2015. Aktier, obligationer og øvrige aktiver bidrog nogenlunde ligeligt til afkastet.

  • Lægernes Pension har en stærk solvensmæssig position. Basiskapitalen er tre gange så stor som det officielle krav fra Finanstilsynet.