Indbetal til Lægernes Pension

Du kan vælge at indbetale mere til din pensionsordning eller til en ekstra livrente i Lægernes Pension. Læs om mulighederne her.

Hvis du indbetaler mere til din pensionsordning i Lægernes Pension, får du mere i pension, og dine forsikringsdækninger bliver også større ved invaliditet og død.

Så meget kan du trække fra i skat
Du kan indbetale op til 51.500 kroner på din ordning i 2019 og få fradrag for beløbet i år. Vil du indbetale mere end det, skal du aftale det med din arbejdsgiver, så det kan blive trukket fra din løn.

Indbetaler du til en ekstra livrente i Lægernes Pension, får du mere til din egen pension. Men du sikrer også en udbetaling til dine efterladte, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen.

Så meget kan du trække fra i skat

  • Som privatperson kan du indbetale op til 51.500 kroner i 2019 og få fradrag for beløbet i år. Vil du indbetale mere end det, skal du fordele fradraget over 10 år. 
  • Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag samme år. Tag din revisor med på råd.
  • Sælger du din praksis, kan du indbetale fortjenesten til en ophørspension. Læs mere om reglerne i Pensionsbeskatningslovens pgf. 15A og tag din revisor med på råd.

Du skal være klar over, at der er forskel på, hvordan arbejdsgiverbetalt og privat pension beskattes. Kontakt os, hvis du skifter job og selv vil begynde at indbetale til pensionen. Vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.