Indbetaling fra Færøerne

Pr. 1. januar er alle indbetalinger fra Færøerne indgået på en §53A ordning. Der kan ikke oprettes nye medlemsskaber med indbetalinger fra Færøerne.

Hvad er en §53A ordning

Der er ikke fradrag for indbetalingerne, men du skal heller ikke betale skat af udbetalingerne. Der skal heller ikke betales pensionsafkastskat af en §53A-ordning, men pensionskassen skal hvert år indberette det beløb til Skat, der er tilskrevet i renter. Det skal beskattes som kapitalindkomst på Færøerne.