Flere sikrer arbejdsevnen bedre

Stor interesse for Supplerende Invalidepension, som Lægernes Pension har tilbudt medlemmer siden oktober 2020. Tæt på tusind medlemmer har valgt at flytte til ny og bedre ordning.

De delegerede på generalforsamlingen i 2020 ramte tydeligvis plet, da de vurderede, at der blandt medlemmerne var et stort ønske om at sikre sig bedre mod tab af erhvervsevne. På kun et halvt år har tæt på et tusind læger valgt at skifte deres supplerende invalidedækning hos AP Pension ud med en ny ordning, som Lægernes Pension lancerede i oktober sidste år. Det skyldes ikke mindst, at de er dækket helt frem til folkepensionsalderen i Lægernes Pension, hvor invalidedækningen hos AP Pension stopper, når man fylder 60 år.

Mange sikrer sig yderligere
Du er allerede i dag sikret, hvis du mister evnen til at arbejde som læge gennem din obligatoriske pensionsordning. Dækningen sikrer i gennemsnit cirka halvdelen af en læges løn. For speciallæger og praktiserende læger er det ofte mindre end halvdelen. Flere vælger derfor at sikre sig bedre og få økonomisk tryghed, hvis de skulle miste deres arbejdsevne. I dag bliver cirka hver 6. læge ramt så alvorligt af sygdom eller ulykke, at de er uarbejdsdygtige i kortere eller længere tid og er berettigede til invalidepension fra Lægernes Pension.

- Indkomst fra arbejde er i langt de fleste situationer det største aktiv, en læge har. Det er selvfølgelig 100 pct. et personligt valg, om man vil supplere den obligatoriske ordning med en Supplerende Invalidepension, men det bør være et bevidst fravalg – og ikke blot noget, man kigger på ved lejlighed, siger medlemschef Mie Thorseth.