Lægernes Pension lukker ned for olie- og gasselskaber

110 olie- og gasselskaber er udelukket fra Lægernes Pensions investeringer. Det er konsekvensen af en skærpet strategi, der skal sikre, at pensionskassen bidrager til at realisere globale klimamålsætninger.

Lægernes Pension har skruet hanen i bund og lukket helt ned for pensionskassens investeringer i selskaber, der udvinder og producerer olie og gas. Det er sket som konsekvens af en ny og skærpet klimastrategi, der har betydet, at Lægernes Pension i 2022 udelukkede 110 olie- og gasselskaber fra sine investeringer og solgte for 423 millioner kroner i olie- og gassektoren.

Med den nye klimastrategi bidrager pensionskassen til at nå Paris-aftalens mål om maksimalt 2 graders opvarmning. Oveni mindskes risikoen for at tabe penge på olie- og gasselskaber, der har investeret stort i boreplatforme, raffinaderier og oliereserver, som risikerer at falde i værdi i takt med, at nye og mere bæredygtige energiformer og energikilder vinder frem.

I dag kommer 80 procent af den globale produktion af energi fra fossile energikilder som olie, gas og kul. Skal Paris-aftalens målsætning om maksimalt 2 graders global opvarmning realiseres, skal de fossile energikilders bidrag til den globale energiproduktion reduceres til blot 20 procent om 30 år.

Energisektoren er for varm
Fravalget sker som en konsekvens af, at olie- og gasselskabernes omstilling til grønne energiformer går for langsomt. Udledningen fra de selskaber, der henter olie og gas op fra undergrunden, påvirker isoleret set den globale opvarmning med 10 grader og er dermed langt fra Lægernes Pensions klimamål og Paris-aftalens krav om maksimalt 2 grader. Kort sagt er energisektoren alt for varm.

Anderledes positivt ser det ud for forsyningsselskaberne, som producerer el og varme. Historisk har kulværker stået for el- og varmeproduktionen. Men nu investerer særligt de amerikanske og europæiske selskaber massivt i grøn energi og er ved at gennemføre en omstilling på linje med den, vi kender fra danske Ørsted. De forsyningsselskaber, som pensionskassen har aktier i, har en temperatur på knap 2,9 grader og er godt på vej til at nå i mål. Forsyningssektoren er da også den sektor, som bidrager mest til Lægernes Pensions grønne investeringer.

Frasalget af olie- og gasselskaber på 423 millioner kroner svarer til 1,3 procent af pensionskassens beholdning af aktier og virksomhedsobligationer.

Læs mere og hent dokumenter her