Skærper politik og sortlister flere lande

Investeringer i Lægernes Pension skal læne sig op ad EU og Danmarks officielle sanktionspolitik, før der gives grønt lys til investering i obligationer fra stater og statsselskaber. 47 lande ramt af investeringsstop.

Korruption, nægtelse af politiske og civile rettigheder eller slet og ret dårlig regeringsførelse. Årsagerne kan være mange, men resultatet er det samme. Lægernes Pension skærper sin politik over for lande, som ikke overholder internationale normer for bl.a. menneskerettigheder og regeringsførelse. Flere lande kan se frem til at blive udelukket fra pensionskassens investeringer.

Tidligere ramte pensionskassens politik og sanktioner typisk lande og regimer i udviklingsøkonomier som fx Haiti, Sudan og Irak, der havnede på pensionskassens negativliste. Men nu er også investeringer i stormagter som Rusland og Kina udelukket, som følge af en ny landepolitik, der lægger sig tæt op ad internationale sanktioner og politik. Rusland blev udelukket forud for krigen mod Ukraine, mens kursen over for Kina er skærpet som konsekvens af det kinesiske styres mangeårige krænkelser af basale rettigheder for Kinas befolkning, og stormagtens aggressive adfærd over for Taiwan, Hong Kong og Tibet samt det muslimske mindretal i Xinjiang-provinsen. Fremover er investeringer i både kinesiske statsobligationer og statsejede selskaber udelukket.

Alene invasionen i Ukraine førte til frasalg af investeringer i Rusland for i alt cirka 1 mia. kroner. Den nye landepolitik med skærpede principper har ført til nyt frasalg af investeringer for yderligere 570 mio. kroner – heraf rammer halvdelen investeringer i Kina.

Udviklingen i den geopolitiske situation i 2022 har medvirket til, at Lægernes Pension har skærpet sin politik på området, og at pensionskassens investeringerne i højere grad skal understøtte de normer og værdier, som EU og Danmark ønsker at fremme. Konkret vil det betyde, at både regeringer og statslige selskaber risikerer, at deres obligationer bliver fravalgt, hvis landene kolliderer med blot et enkelt af følgende kriterier:

  • På EU´s liste over skattely
  • Omfattet af EU sanktioner
  • Overtræder minimumsstandarder for bl.a. anti-korruption, retsstatsprincipper og markedsøkonomi.

Der er aktuelt 47 lande på negativlisten.

Læs mere og hent dokumenter her