Klimamål nået et år før planlagt

Dobbelt op i Lægernes Pension: Ikke alene er en række ambitiøse mål for reduktion af investeringernes klimaaftryk opnået allerede ved udgangen af 2023 – et år før tid. De realiserede tal har også langt overgået de mål der var sat.


Et stort flertal af pensionskassens delegerede har tidligere besluttet, at Lægernes Pension skulle sætte reduktionsmål for investeringernes klimaaftryk. Målene var meget konkrete og betød, at klimaaftrykket for investeringerne i børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer samt danske ejendomme ved udgangen af 2024 skulle reduceres med henholdsvis 25 procent, 30 procent og 55 procent sammenlignet med ultimo 2019. Men ved hjælp af enmålrettet indsats allerede ved udgangen af 2023 er lykkedes at indfri målene, et helt år før planlagt. Og de realiserede reduktioner overgik ovenikøbet de mål der var sat:

Tre forskellige værktøjer

Klimareduktioner er drevet af særligt tre forhold, nemlig eksklusioner, klimabenchmarks og øget produktion af grøn energi i Danmark:


Læs mere her 

Stemningsbillede