Lægernes Pension skærper klimakrav til verdens største banker
og CO2-udledere
 

Lægernes Pension har strammet stemmepolitikken for at sikre, at verdens største banker og de største CO2-udledere lever op til Paris-aftalen. Fra og med 2024 vil pensionskassen kun støtte bestyrelseskandidater i selskaber, der opfylder konkrete klimakrav. Med denne politik ønsker Lægernes Pension at sende et klart signal om, at selskaberne skal tage deres klimaansvar alvorligt og håndtere klimarisici.  

Tiltaget er en del strategien foraktivt ejerskab, hvor Lægernes Pension deltager og stemmer på selskabers generalforsamlinger. 

 

Brandvarmt emne 

Lægernes Pensions nye stemmepolitik kommer på et tidspunkt, hvor klimadagsordenen fylder mere og mere på generalforsamlinger verden over. Den nye politik, som blev vedtaget med stor opbakning på generalforsamlingen i 2023, har til formål at gøre bestyrelserne ansvarlige for at sikre ambitiøse klimaplaner og grønne tiltag i selskaberne. 

Lægernes Pension vil stemme imod eller afstå fra at stemme på bestyrelseskandidater i selskaber, der ikke lever op til disse krav. Politikken omfatter 165 af verdens største CO2-udledere og 26 banker, og omfatter i alt næsten 200 selskaber. 

De nye krav inkluderer ni specifikke parametre, som selskaberne skal opfylde. Disse omfatter blandt andet formulering af CO2-reduktionsmål på kort og mellemlang sigt, integration af klimamålsætninger i forretnings- og investeringsplaner, samt kobling af indfrielse af klimamål til ledelsens aflønning.  

For bankerne er der yderligere krav om at sætte mål for de udledninger, de finansierer gennem udlån og investeringer, samt at udfase udlån til fossile energikilder og andre sektorer med store CO2-udledninger. 

LÆS Mere her