Opret dig som kunde

Udfyld felterne herunder og tryk send (felter markeret med * skal udfyldes)

Personlige oplysninger

Udfyld, hvis du har valgt Andet under Medlemskab

Udfyldes, hvis du ikke er medlem af Lægernes Pension, men din ægtefælle/samlever/forælder er.


Hvordan forventer du at bruge banken?

Som bank har vi pligt til at bekæmpe hvidvask. Det betyder, at vi bl.a. skal vide, hvordan du forventer at bruge banken. Derfor er det nødvendigt, at du oplyser os følgende:

Danske ind- og udbetalinger

Samlet beløb der indbetales i alt på dine konti i kroner pr. år (fx løn, pension, børnepenge, SU, honorarer, feriepenge, overskydende skat, indbetaling fra familie og venner m.m.)

Kontante ind- og udbetalinger

Antal gange du indsætter kontanter ved kasse pr. år

Største kontante beløb du indsætter i kroner ved kasse pr. år

Antal gange du modtager indbetalinger fra andre pr. år (fx løn, pension, faste indbetalinger, MobilePay m.m.)

Antal gange du hæver kontanter ved kasse og i pengeautomater pr. år

Største kontante beløb du hæver i kroner pr. år.

Udenlandske ind- og udbetalinger

Antal gange du bruger betalingskort i udlandet og på udenlandske hjemmesider pr. år

Handel af værdipapirer & valuta

Hvis ja, hvilket formål?

Hvis ja, hvilket formål?

Forventet beløb årligt i DKK (ved ja ovenfor)


Overførsler fra udlandet

Hvis du modtager overførsler fra udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du modtager overførsler fra

Modtager du flere overførsler fra flere lande end ovenstående, bedes du skrive det herunder:

Overførsler til udlandet

Hvis du overfører penge til udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du overfører penge til

Overfører du til flere lande end ovenstående, bedes du skrive det herunder:


I hvilket land er du skattepligtig?

Loven bestemmer, at kunder skal oplyse, hvor de er skattepligtige. Oplys derfor følgende:

(Hvis andet statsborgerskab end dansk)

TIN-nr. er dit udenlandske skatteidentifikationsnummer

Kender du ikke dit TIN-nr., kan du få hjælp her

Find TIN

Læs mere om reglerne


• at indhente oplysninger om medlemskab samt oplysninger af betydning for ydelse af lån/kredit (eventuelle restance, ansøgninger om pension samt pensionsforhold i øvrigt). Oplysningerne indhentes i den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Jeg bemyndiger også Lægernes Bank til at hente oplysninger i den elektroniske tingbog og undersøge oplysninger i kreditoplysningsbureauer (fx RKI)

• at opbevare førnævnte oplysninger indtil mit kundeforhold i Lægernes Bank endeligt er etableret, dog ikke længere end i 1 år. Etableres kundeforholdet inden for 1 år, opbevarer banken oplysningerne så længe det er nødvendigt i forbindelse med administration af mit kundeforhold.

• at videregive oplysninger om mit kundeforhold til den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Videregivelse af oplysninger sker for at sikre mig en optimal rådgivning. Bemyndigelse gælder, indtil mit kundeforhold i Lægernes Bank måtte ophøre.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Lægernes Bank.

  Jeg giver ligeledes Lægernes Bank tilladelse til at rette henvendelse til mig med henblik på markedsføring af indlån, udlån, investering, pension og betalingsformidling. Henvendelsen kan ske via telefon, elektronisk post, sms og personligt adresserede breve. Jeg kan til enhver tid ændre eller annullere samtykket til markedsføring ved at rette henvendelse til Lægernes Bank.

  Jeg er indforstået med, at jeg bliver oprettet som bruger i netbank, hvis jeg er fyldt 18 år.

  Find forretningsbetingelser her

  Vedhæft følgende:

  ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme” kræver, at nye kunder skal forevise legitimation.

  Filen må fylde maks. 10 MB
  Filen må fylde maks. 10 MB

  Hvis der ikke er udstedt pas eller kørekort, så vedhæft i stedet dåbs-/navne-/personattest (skal være underskrevet og stemplet af kirkekontoret).

  Vær opmærksom på, om det er de rette filer, du vedhæfter