Kundeoprettelse

Udfyld felterne herunder og tryk send (felter markeret med * skal udfyldes)

Jeg ønsker at blive kunde i Lægernes Bank

Personlige oplysninger

Udfyld, hvis du har valgt Andet under Medlemskab?

Udfyldes, hvis du ikke er medlem af Lægernes Pension, men din ægtefælle/samlever/forælder er.


Hvordan forventer du at bruge banken?

Loven bestemmer, at du skal oplyse, hvordan du forventer at bruge banken. Spørgsmålene herunder stilles til alle kunder for at forebygge bl.a. hvidvask af penge:

Danske ind- og udbetalinger

Hvor meget indbetales på dine konti i alt pr. måned?

Antal gange du indsætter kontanter om måneden?

Hvad er det største kontante beløb, du modtager?

Antal gange du modtager indbetalinger pr. måned?

Hvor mange gange hæver du kontanter om måneden?

Hvad er det største beløb, du overfører til andre?

Udenlandske ind- og udbetalinger

Antal gange du bruger betalingskort i udlandet og på udenlandske hjemmesider pr. md.

Antal gange modtager du overførsler fra udlandet pr. md.?

Hvad er det største beløb, du får fra udlandet?

Antal gange du overfører penge til udlandet pr. md.?

Hvad er det største beløb, du sender til udlandet?


Loven bestemmer, at nye kunder skal oplyse, hvor de er skattepligtige. Oplys derfor følgende:

(Hvis andet statsborgerskab end dansk)

TIN-nr. er dit udenlandske skatteidentifikationsnummer

Læs mere om reglerne her
  • at hente oplysninger om medlemskab samt oplysninger af betydning for ydelse af lån/kredit (eventuelle restancer, ansøgninger om pension samt pensionsforhold i øvrigt). Oplysningerne hentes i den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Jeg bemyndiger også Lægernes Bank til at hente oplysninger i den elektroniske tingbog og undersøge oplysninger i kreditoplysningsbureauet (fx RKI).
  • at videregive oplysninger om mit kundeforhold til den pensionskasse, hvor jeg er omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning, og som har indgået aftale med Lægernes Bank om, at jeg kan blive kunde i banken. Videregivelse af oplysninger sker for at sikre mig en optimal rådgivning. Bemyndigelsen gælder, indtil mit kundeforhold i Lægernes Bank måtte ophøre.

Jeg giver ligeledes Lægernes Bank tilladelse til at rette henvendelse til mig med henblik på markedsføring af indlån, udlån, investering, pension og betalingsformidling. Henvendelsen kan ske via telefon, elektronisk post, sms og personligt adresserede breve. Jeg kan til enhver tid ændre eller annullere samtykket til markedsføring ved at rette henvendelse til Lægernes Bank.

Jeg er indforstået med, at jeg bliver oprettet som bruger i netbank, hvis jeg er fyldt 18 år.

Find forretningsbetingelser her

Vedhæft følgende:

”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af udbytte og finansiering af terrorisme” kræver, at nye kunder skal forevise legitimation.

Er der ikke udstedt pas eller kørekort vedhæftes dåbs-/eller navneattest

Vær opmærksom på, om det er de rette billeder, du vedhæfter