Opret virksomhed (ApS, A/S, I/S, P/S og K/S)

For at virksomheden kan blive oprettet som erhvervskunde, skal virksomhedens ejer/ejere være privatkunde i Lægernes Bank. Hvis du ikke allerede er privatkunde i Lægernes Bank, kan du oprette dig her.

Udfyld felterne herunder og tryk send (felter markeret med * skal udfyldes). Oplysningerne sendes krypteret.


Virksomhedens oplysninger


Egenerklæring

Jeg bekræfter, at virksomheden er indregistreret i Danmark og hører under skatteland Danmark.

En virksomhed er passiv, hvis mere end 50% af bruttoindkomsten i seneste kalenderår/forskudte regnskabsår er passiv indkomst, og mere end 50% af virksomhedens aktiver i samme periode genererer, eller ejes mhp. at generere, passiv indkomst. Passiv indkomst er fx investering eller udlejning af fast ejendom.

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er Lægernes Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig om at bekræfte, om virksomheden har udenlandske skatteforhold.

Er virksomheden passiv eller har virksomhedens ejere udenlandske skatteforhold, skal der udfyldes en særlig egenerklæring, som vedhæftes under Dokumentation for virksomheden.

Særlig egenerklæring


Dokumentation for virksomheden

(hvis der ikke findes en I/S-kontrakt, skal der indsendes en erklæring om fordelingen af ejerskabet underskrevet af alle ejere)

(Navn, adresse, CPR/CVR og anparter i nom.kr., stemmerettigheder og om anparter er pantsat)

Filerne kan være PDF, billeder, Word og Excel og må tilsammen fylde maks. 12 MB

Indlevering af regnskaber

I forbindelse med lån og kredit i Lægernes Bank forpligter jeg mig til at indlevere regnskab hvert år for både min virksomhed/-er og for min privatøkonomi, herunder også eventuel ægtefælles/samlevers privatøkonomi (gælder kun hvis, der i parforholdet er gælds- og formuefællesskab). Jeg giver i den forbindelse Lægernes Bank fuldmagt til at indhente regnskabsmateriale hos min revisor. Fuldmagten er gældende indtil kundeforholdet ophører.

(Revisors navn, kontaktperson, adresse, e-mail og telefon)


Hvordan forventer din virksomhed at bruge banken?

Som bank har vi pligt til at kende dig som kunde. Det betyder, at vi bl.a. skal vide, hvordan din virksomhed forventer at bruge banken. Derfor er det nødvendigt, at du oplyser os følgende:

Danske ind- og udbetalinger

Hvor meget indbetales årligt på dine konti?

(Omsætning fra udlandet skal angives under Overførsel fra udlandet - se længere nede i denne formular)

(fx landbrugsstøtte, tilskud m.v.)

(i din virksomhed)

(fx renter, udbytte fra aktier/investeringsbeviser, afkast fra salg af værdipapirer m.m.)

(Oplys, hvis Andet er valgt)

(Antallet af fakturaer, kreditnotaer, kontingent, indbetalinger og sponsorater)

Kontante udbetalinger

(Hvis virksomheden ikke hæver kontanter, kan du blot gå videre)

Handel af værdipapirer

Hvis ja, hvilket formål?

Overførsler fra udlandet

Hvis der modtages overførsler fra udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der modtages overførsler fra:

Overførsler til udlandet

Hvis der overføres til udlandet, skal du oplyse, hvilket land/lande der overføres til:Find forretningsbetingelser her
Stemningsbillede