Billeder

Billeder af ledelsen 

    

Billederne er til fri anvendelse for pressen og andre. Lægernes Pension skal angives som kilde. Kontakt os, hvis du behøver yderligere fotos.

Bestyrelsesformand
Peter Melchior

                       
    

Adm. direktør
Chresten Dengsøe

    

Kundedirektør
Lasse Lind Bargmann 

   
   

Finansdirektør
Niels Elmo Jensen