Rapporter for Lægernes Bank

Her finder du oplysninger om Lægernes Banks resultat, risiko og solvens.

Bankens kapitalgrundlag opgøres hvert kvartal. Solvensen vises både som faktisk kapitalgrundlag og individuel solvens. Den individuelle solvens er bankens egen opgørelse over, hvor meget kapital, der skal være til rådighed, under hensyn til de risici banken har påtaget sig. Den lovpligtige solvens er 8,0 procent. 

Lægernes Banks kapitalgrundlag i procent 

Faktisk 

solvens

Individuel

solvens

2021 juni 21,7 13,8
2021 marts 21,3 13,5
2020 december 23,7 14,2
2020 september 22,2 13,9
2020 juni 22,2 14,0
2020 marts 21,6 14,2

2019

23,5 14,2
2018 18,7 13,0
2017  18,5 11,1
2016  19,9 11,4

2015 

18,8

9,8

2014 

18,7

10,7

2013 

19,1

10,9

2012 

18,3

10,9

2011 

47,0

11,1

2010 

17,8

8,3

2009 

23,6

8,0