Rapporter for Lægernes Bank

Her finder du oplysninger om Lægernes Banks resultat, risiko og solvens.

Bankens kapitalgrundlag opgøres hvert kvartal. Solvensen vises både som faktisk kapitalgrundlag og individuel solvens. Den individuelle solvens er bankens egen opgørelse over, hvor meget kapital, der skal være til rådighed, under hensyn til de risici banken har påtaget sig. Den lovpligtige solvens er 8,0 procent. 

Lægernes Banks kapitalgrundlag i procent 

Faktisk 

solvens

Individuel

solvens

2019 marts 19,6 13,1
2018 december 18,7 13,0
2018 september 18,0 11,2
2018 juni 17,4 11,3
2018 marts 18,6 11,3
2017  18,5 11,1
2016  19,9 11,4

2015 

18,8

9,8

2014 

18,7

10,7

2013 

19,1

10,9

2012 

18,3

10,9

2011 

47,0

11,1

2010 

17,8

8,3

2009 

23,6

8,0