Hvem kan deltage?

Generalforsamlingen vælges blandt Lægernes Pensions medlemmer og består af højst 125 delegerede.

Som medlem af Lægernes Pension har du ret til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Det er dog kun de delegerede, der har stemmeret og kan stille forslag på generalforsamlingen. Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at møde på generalforsamlingen, skal du give Lægernes Pension besked senest tre dage før generalforsamlingen.

Hvem kan få et emne behandlet?

Delegerede har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen, hvis bestyrelsen har fået et skriftligt krav om det senest seks uger før generalforsamlingen. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan behandles på generalforsamlingen.

Som medlem kan du også få et emne behandlet på generalforsamlingen uden at være delegeret. I så fald skal emnet, ud over at det skal opfylde de samme krav som forslag fra delegerede, være fremsat skriftligt af mindst 2 pct. af dem, der på det tidspunkt er medlemmer af Lægernes Pension.

Hvordan bliver man delegeret?

Der afholdes valg af delegerede hvert andet år. Næste valgår er 2022.

Der indkaldes til opstilling af kandidater senest den 1. oktober året før valgåret, og kandidatlister skal være modtaget i Lægernes Pension senest den 8. januar (eller første hverdag herefter) i valgåret. 

Kandidater opstilles på kandidatlister med én eller flere kandidater. Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 stillere.

En kandidat kan kun opstille på én kandidatliste og kan godt være stiller for sig selv. Man kan kun være stiller for én kandidatliste. Hvis der er flere kandidater på én liste, skal det klart fremgå, om kandidaterne er opstillet sideordnet eller prioriteret. Der holdes kun valg, hvis der er opstillet mere end 125 kandidater.

Delegerede vælges for to år ad gangen med virkning fra 15. februar i valgåret, og hver kandidat eller kandidatliste kan op til valget præsentere sig her på hjemmesiden.

Læs mere og hent dokumenter her