Generalforsamling 2020

På grund af Corona-krisen afholdes generalforsamling 2020 ikke som planlagt 24. april. Vi undersøger i øjeblikket, hvordan og hvornår det vil være muligt at afholde generalforsamlingen. De delegerede vil få direkte besked, og vi informerer desuden her på hjemmesiden og i Ugeskrift for Læger.

Delegerede til generalforsamling i Lægernes Pension vælges blandt medlemmerne. Generalforsamlingen består af op til 125 delegerede, der vælges for et år ad gangen med virkning fra 14. februar i valgåret.

Lægernes Pension har modtaget alle lister med kandidater, der opstiller som delegerede, og kan konstatere, at der er tale om et fredsvalg.