Generalforsamling 2021

Der er generalforsamling i Lægernes Pension fredag 16. april 2021 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes digitalt som følge af covid-19-restriktioner.

Generalforsamlingen består i år af 125 delegerede, som er valgt blandt medlemmerne i Lægernes Pension. Som medlem kan du deltage i generalforsamlingen og tage ordet. Du skal være delegeret for at kunne stemme. 

Hvis du ikke er delegeret, men ønsker at deltage på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest 12. april 2021 her på hjemmesiden.

Er du delegeret, er du allerede tilmeldt, og du modtager en e-mail om at deltage i generalforsamlingen. 

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig generalforsamlingen.

Efter pensionskassens vedtægt består bestyrelsen af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

Lægelige bestyrelseskandidater
Fire bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af pensionskassen.

Følgende kandidater er i henhold til vedtægterne indstillet af Lægeforeningen til genvalg til de tre lægelige bestyrelsesposter, der er på valg i år:

Herudover har delegerede fra listen Lige Pension foreslået følgende kandidat:

Ikke-lægelige bestyrelseskandidater
De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger, og to af disse skal vælges i år. De tre bestyrelsesmedlemmer skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Et af bestyrelsesmedlemmerne skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision.

Følgende kandidater er opstillet til genvalg til de to ikke-lægelige bestyrelsesposter, der er på valg i år:

Generalforsamlingen afholdes uden fysisk fremmøde. Du deltager online via en generalforsamlingsportal og kan stille spørgsmål skriftligt i portalen under generalforsamlingen. Når du er tilmeldt generalforsamlingen, modtager du et link til generalforsamlingsportalen.

Referatet lægges på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.