Bestyrelser

Her finder du en oversigt over koncernens bestyrelser og bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ifølge pensionskassens vedtægt skal fire bestyrelsesmedlemmer være medlemmer af pensionskassen, og tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.


Stemningsbillede    

Peter Melchior 
Formand
Eksternt bestyrelsesmedlem

      
Stemningsbillede   

Helle Søholm
Næstformand
Medlem af Lægernes Pension og YL 

       
Stemningsbillede  

Jette Dam-Hansen
Medlem af Lægernes Pension og PLO

       
Stemningsbillede  

Jakob Lager
Medlem af Lægernes Pension og FAS

       
Stemningsbillede  

Rune Petring Hasselager
Medlem af Lægernes Pension og YL

       
Stemningsbillede  

Tina Øster Larsen
Advokat, cand.jur.
Eksternt bestyrelsesmedlem

       
Stemningsbillede  

Claus Jørgensen
Investeringsdirektør
Eksternt bestyrelsesmedlem

     

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Lægernes Pension. 


Stemningsbillede    

Peter Melchior
Formand

         
Stemningsbillede

Tina Øster Larsen
Næstformand
Advokat, cand.jur.

     
Stemningsbillede
 

Helle Søholm
Medlem af Lægernes Pension og YL

       
Stemningsbillede  

Lise Gronø
Direktør

   
Stemningsbillede Vagn Wulf Holm
Direktør
    
Stemningsbillede

Claus Jørgensen
Investeringsdirektør

Peter Wengler-Jørgensen
Formand
Advokat

Anne Charlotte Mark
CFO

Jacob Christensen
Advokat

Chresten Dengsøe
Formand
Adm. direktør   

Peter Wengler-Jørgensen
Advokat    

Anne Charlotte Mark
CFO    

Jacob Christensen
Advokat 

Lægernes Pension har etableret et revisionsudvalg, som er fælles for Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Revisionsudvalget består af pensionskassens samlede bestyrelse.

På generalforsamlingen den 5. oktober 2012 i Lægernes Pension blev Peter Melchior valgt som det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af virksomheden, og som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Bestyrelsen har vurderet, at Peter Melchior opfylder ovennævnte krav på baggrund af sit arbejde i perioden 2001-2012 som direktør i PKA med ansvar for bl.a. investeringer, it, økonomi og regnskab, risikostyring og aktuarfunktion.