Bestyrelser

Her finder du en oversigt over koncernens bestyrelser. 

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ifølge pensionskassens vedtægt skal fire bestyrelsesmedlemmer være medlemmer af pensionskassen, og tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

Bestyrelsens medlemmer

   

Peter Melchior 
Formand
Eksternt bestyrelsesmedlem

      
   

Helle Søholm
Næstformand
Medlem af Lægernes Pension og YL 

       
 

Jette Dam-Hansen
Medlem af Lægernes Pension og PLO

       
 

Jakob Lager
Medlem af Lægernes Pension og FAS

       
 

Rune Børch Hasselager
Medlem af Lægernes Pension og YL

       
 

Tina Øster Larsen
Advokat, cand.jur.
Eksternt bestyrelsesmedlem

       
 

Claus Jørgensen
Investeringsdirektør
Eksternt bestyrelsesmedlem

     

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Lægernes Pension. Ifølge bankens vedtægt skal to bestyrelsesmedlemmer være bankkyndige personer, mens resten af bestyrelsen skal bestå af følgende medlemmer fra bestyrelsen i Lægernes Pension: næstformanden, som er læge, og de tre medlemmer, som ikke er læger.

Bestyrelsens medlemmer

   

Peter Melchior
Formand

         

Tina Øster Larsen
Næstformand
Advokat, cand.jur.

     

 

Helle Søholm
Medlem af Lægernes Pension og YL

       
 

Lise Gronø
Direktør

   
Vagn Wulf Holm
Direktør
    

Claus Jørgensen
Investeringsdirektør

Advokat Peter Wengler-Jørgensen (formand)
CFO Anne Charlotte Mark
Advokat Jacob Christensen
Adm. direktør Chresten Dengsøe (formand)
Advokat Peter Wengler-Jørgensen
CFO Anne Charlotte Mark
Advokat Jacob Christensen

Lægernes Pension har etableret et revisionsudvalg, som er fælles for Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Revisionsudvalget består af pensionskassens samlede bestyrelse.

På generalforsamlingen den 5. oktober 2012 i Lægernes Pension blev Peter Melchior valgt som det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af virksomheden, og som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Bestyrelsen har vurderet, at Peter Melchior opfylder ovennævnte krav på baggrund af sit arbejde i perioden 2001-2012 som direktør i PKA med ansvar for bl.a. investeringer, it, økonomi og regnskab, risikostyring og aktuarfunktion.