Bestyrelser

Her finder du en oversigt over koncernens bestyrelser.

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ifølge pensionskassens vedtægt skal fire bestyrelsesmedlemmer være medlemmer af pensionskassen, og tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

   

Bestyrelsens medlemmer

   

Linda Nielsen
Professor, dr. jur.
Formand, eksternt bestyrelsesmedlem

  

Marianne Ingerslev Holt
Næstformand, medlem af pensionskassen og YL

  

Peter Lindholm
Medlem af pensionskassen og FAS

   

Klaus Friis Andersen
Medlem af pensionskassen og PLO

   

Philip Bennett 
Medlem af pensionskassen og FAS

   

Jesper Rangvid
Professor, ph.d. 
Eksternt bestyrelsesmedlem

   

Peter Melchior
Seniorkonsulent 
Eksternt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Lægernes Pension. Ifølge bankens vedtægt skal to bestyrelsesmedlemmer være bankkyndige personer, mens resten af bestyrelsen skal bestå af følgende medlemmer fra bestyrelsen i Lægernes Pension: næstformanden, som er læge, og de tre medlemmer, som ikke er læger.

   

Bestyrelsens medlemmer

   

Linda Nielsen
Professor, dr. jur. 
Formand                                        

      
 

Peter Melchior
Seniorkonsulent
Næstformand

      
 

Marianne Ingerslev Holt 
Medlem af pensionskassen og YL

       
 

Jens Ove Nielsen
Direktør

       
 

Jesper Rangvid
Professor, ph.d.

       
 

Lise Gronø
Adm. direktør

Advokat Peter Wengler-Jørgensen (formand)
Direktør Dorrit Vanglo
Advokat Jacob Christensen
Adm. direktør Chresten Dengsøe (formand)
Advokat Peter Wengler-Jørgensen
Direktør Dorrit Vanglo
Advokat Jacob Christensen

Lægernes Pension har etableret et revisionsudvalg, som er fælles for Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Revisionsudvalget består af pensionskassens samlede bestyrelse.

På generalforsamlingen den 5. oktober 2012 i Lægernes Pension blev Peter Melchior valgt som det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af virksomheden, og som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Bestyrelsen har vurderet, at Peter Melchior opfylder ovennævnte krav på baggrund af sit arbejde i perioden 2001-2012 som direktør i PKA med ansvar for bl.a. investeringer, it, økonomi og regnskab, risikostyring og aktuarfunktion.