Bestyrelser

Her finder du en oversigt over koncernens bestyrelser. 

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Ifølge pensionskassens vedtægt skal fire bestyrelsesmedlemmer være medlemmer af pensionskassen, og tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision.

   

Bestyrelsens medlemmer

   

Peter Melchior 
Formand
Uafhængigt bestyrelsesmedlem

  
 

Philip Bennett 
Næstformand
Medlem af pensionskassen og FAS

   

Klaus Friis Andersen
Medlem af Lægernes Pension

   

Helle Søholm
Medlem af Lægernes Pension og YL

   

Jette Dam-Hansen
Medlem af Lægernes Pension og PLO

   

Jesper Rangvid
Professor, ph.d. 
Uafhængigt bestyrelsesmedlem

   

Tina Øster Larsen
Advokat, cand.jur.
Uafhængigt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen består af seks medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Lægernes Pension. Ifølge bankens vedtægt skal to bestyrelsesmedlemmer være bankkyndige personer, mens resten af bestyrelsen skal bestå af følgende medlemmer fra bestyrelsen i Lægernes Pension: næstformanden, som er læge, og de tre medlemmer, som ikke er læger.

   

Bestyrelsens medlemmer

      
   

Peter Melchior
Formand

         

Jesper Rangvid
Professor, ph.d.
Næstformand

     
 

Philip Bennett  
Medlem af pensionskassen og FAS

       
 

Jens Ove Nielsen
Direktør

       
 

Lise Gronø
Adm. direktør

   
Tina Øster Larsen
Advokat, cand.jur.
Advokat Peter Wengler-Jørgensen (formand)
Direktør Dorrit Vanglo
Advokat Jacob Christensen
Adm. direktør Chresten Dengsøe (formand)
Advokat Peter Wengler-Jørgensen
Direktør Dorrit Vanglo
Advokat Jacob Christensen

Lægernes Pension har etableret et revisionsudvalg, som er fælles for Lægernes Pension og Lægernes Bank.

Revisionsudvalget består af pensionskassens samlede bestyrelse.

På generalforsamlingen den 5. oktober 2012 i Lægernes Pension blev Peter Melchior valgt som det medlem af bestyrelsen, der er uafhængig af virksomheden, og som har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Bestyrelsen har vurderet, at Peter Melchior opfylder ovennævnte krav på baggrund af sit arbejde i perioden 2001-2012 som direktør i PKA med ansvar for bl.a. investeringer, it, økonomi og regnskab, risikostyring og aktuarfunktion.