Lægernes Bank

Som noget særligt driver Lægernes Pension også en bank, der på flere måder er et gode for lægerne.

Lægerne og deres familie har eksklusiv adgang til en prismæssigt meget attraktiv fuldservicebank. Derudover er banken også en god forretning for sine ejere – dvs. Lægernes Pensions medlemmer – både når det gælder omkostninger og afkast. Samdriften med banken giver nemlig lavere omkostninger for Lægernes Pensions medlemmer. Oveni bidrager Lægernes Bank med et stabilt årligt afkast til Lægernes Pension.

Lægernes Bank er specialiseret i at betjene læger - både som privatkunder og erhvervskunder (praktiserende læger og speciallæger). Vi kender lægerne indgående - det gælder deres indtægtsforløb og formueforhold, deres jobsikkerhed, deres invaliditetsmønster og alt andet, man kigger på, når man skal rådgive om penge.

Lægernes Bank blev oprettet i 1992. Målt på arbejdende kapital er banken den 21. største af de 63 danske banker. Omkring halvdelen af Lægernes Pensions medlemmer er kunder i banken. 

Lægernes Bank hed oprindeligt Lægernes Pensionsbank, men ændrede navn i 2016.

Lægernes Bank er under tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Indskydergarantifonden.

Lægernes Bank er fortrinsvis for læger, der er medlemmer af Lægernes Pension, og for lægestuderende. Banken har derudover indgået aftale med andre grupper, der kan få adgang til nogle af bankens indlåns- og investeringsprodukter. Det drejer sig om uddannede læger, der ikke er medlem af Lægernes Pension, og medlemmer af pensionskasserne DIP oog JØP samt medlemmer af TandlægeTryghed (Tandlægeforeningen).

Det er dog kun medlemmer af Lægernes Pension, der kan låne penge i banken.