Lægernes Pension

Lægernes Pension blev stiftet i 1946 og har ca. 90 pct. af alle læger i Danmark som medlemmer. Pensionsordningen er obligatorisk for læger, der er omfattet af kollektiv overenskomst.

Lægernes Pension har til formål at sikre medlemmerne pension, når de når pensionsalderen eller bliver invalide, og at sikre deres efterladte pension.

Med sine godt 46.000 medlemmer er Lægernes Pension ikke blandt de største. Til gengæld er indbetalingerne store, og medlemsformue er branchens højeste målt pr. medlem. 

Ved frivillig omtegning af pensionsordninger har mere end 90 pct. af medlemmerne nu en fremtidssikret ordning med gode afkastmuligheder foruden et garantielement, der sikrer mod store tab ved kursfald. Det giver både afkast- og omkostningsmæssige konkurrencefordele i forhold til andre, der fortsat har mange dyre garantier.

Medlemmerne kan vælge mellem flere dækninger i den obligatoriske pensionsordning og kan supplere med forskellige opsparing- og forsikringsordninger, fx livrente, ratepension, livs- og erhvervsudygtighedsforsikringer.

Lægernes Pension hed oprindeligt Lægernes Pensionskasse, men ændrede i 2016 navn til Lægernes Pension - pensionskassen for læger. I daglig tale Lægernes Pension.

Lægernes Pension er under tilsyn af Finanstilsynet.

Lægernes Pensionskasse blev oprettet i 1946.

I 1987 blev pensionskassen delt. Den gamle pensionskasse fik navnet "Lægernes Pensionskasse Under Afvikling". Den ophørte med at modtage indbetalinger 31. marts 1987. Samtidig blev der oprettet en ny pensionskasse, "Lægernes Pensionskasse", som fra da af modtog indbetalingerne. Opsplitningen af pensionskassen skal ses på baggrund af realrenteafgiften, som blev indført i 1983.

I 1992 oprettede pensionskassen Lægernes Pensionsbank som et datterselskab.

I 2003 blev Lægernes Pensionskasse og Lægernes Pensionskasse Under Afvikling (samt yderligere en pensionskasse, "Lægernes Enkekasse") fusioneret til én juridisk enhed. Den fortsættende pensionskasse fik navnet Lægernes Pensionskasse.

I slutningen af 2004 oprettede Lægernes Pensionskasse sin egen investeringsforening, Lægernes Pensionsinvestering.