Offentlige pensionsydelser

Du har mulighed for at modtage offentlige ydelser samtidig med, at du får udbetalt pension fra Lægernes Pension.

Folkepension
Folkepensionens grundbeløb bliver ikke nedsat, fordi du samtidig får pension/alderssum udbetalt fra Lægernes Pension. Du kan få flere oplysninger om folkepensionen i den kommune, du bor i.

Efterløn
Din pensionsordning kan betyde, at der modregnes i din efterløn – også selvom du venter med at få udbetalt fra pensionsordningen. Henvend dig til din a-kasse, der kan beregne hvilket fradrag, du kan få i efterlønnen. Lægernes Pension kan til dette formål dele pensionsindbetalingerne op i den del, der svarer til din egen indbetaling, og den del, der svarer til arbejdsgiverindbetaling. Det er relevant, hvis du er PLO’er, øre-, næse- hals- eller øjenlæge, eller hvis du har valgt selv at indbetale til pensionsordningen og går på efterløn. Det koster et gebyr, som du kan få oplyst i pensionsafdelingen.

Er du født 1. januar 1956 eller senere, gælder der nye regler for modregning i efterlønnen. Det er a-kassen, der vejleder om efterlønsordningen.

Delpension
Reglerne for delpension kan du få oplyst i den kommune, du bor i.

ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond
ATP er en livsvarig løbende ydelse. Den kan udbetales, når du når folke-pensionsalderen. Du kan få flere oplysninger om ATP på telefon 70 11 12 13.

I en periode fra 1977 til 1979 indbetalte staten de såkaldte indefrosne dyrtidsportioner. Dyrtidsbeløbet kan udbetales, fra du fylder 60 år.

Dyrtidsbeløbet kan du få oplyst hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond på telefon 33 36 89 00.