Livsforsikring

Med en gruppelivsforsikring får du et godt supplement til din pensionsordning og ekstra tryghed til de efterladte.

Gruppelivsforsikringen er en livsforsikring, der udbetaler et engangsbeløb til dine efterladte. Forsikringen gælder til og med det kalenderår, du fylder 70. Forsikringen indeholder også børnedækning og dækning ved visse kritiske sygdomme.

Som medlem af Lægernes Pension, eller hvis du er kunde i Lægernes Bank, kan du tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen i Forenede Gruppeliv. Din ægtefælle/samlever har også mulighed for at tegne forsikringen. Hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen, kan du kun oprette en gruppelivsforsikring med en mindre dækning.

Præmien til forsikringen kan ikke trækkes fra i skat. Til gengæld beskattes udbetalingen ikke – dog kan der eventuelt skulle betales boafgift.

Sådan tegner du en gruppelivsforsikring

Forsikringen tegnes gennem Lægeforeningen på telefon 35 44 85 00 eller via deres hjemmeside - benyt linket i boksen til højre. Det er også Lægeforeningen, der sørger for at opkræve præmien. Betingelsen for at tegne forsikringen er, at du afleverer en tilfredsstillende helbredserklæring. 

Summen udbetales til dine nærmeste pårørende, med mindre andet er aftalt. Du kan meddele skriftligt til Forenede Gruppeliv A/S, fx via deres hjemmeside, hvem der skal modtage en udbetaling ved din død.