Overlægens pension

OK2021: Overlæger kan fremover vælge at få pensionsbidrag større end 15 pct. udbetalt som løn nu og her. Valget er frit, men har konsekvenser for pensionen senere i livet.

En ny overenskomst har siden 1. april 2021 givet overlægerne mulighed for at bytte en del af deres pension til løn. Overlægerne kan fremover selv vælge, om den del af deres pensionsbidrag, som overstiger 15 pct., skal sættes af til pension eller – helt eller delvist – udbetales som løn.

Konsekvensen for pensionen

Vi har regnet på konsekvensen af at nedsætte pensionsindbetalingen for en læge med et typisk karriereforløb. Herunder kan du se et eksempel på, hvor meget mindre pensionen fra Lægernes Pension bliver, hvis indbetalingen sættes ned til 15 pct.:

Stemningsbillede

   

En overenskomstansat overlæge på 44 år, som vælger at sætte sin indbetaling til pension ned til 15 pct. og få det resterende pensionsbidrag udbetalt som løn, får – alt andet lige - 17 pct. mindre i pension ved pensionering som 70-årig. Eller hvad der svarer til godt 7.000 kroner om måneden.