Puljeomkostninger

ÅOK og ÅOP kan bruges til at sammenligne omkostningerne  i forskellige puljeordninger. Beregn dem her.

Ud over opsparing går en del af din puljeordning til at dække omkostningerne ved din ordning. Du kan regne omkostningerne ud ved hjælp af beregneren på denne side. Er du kunde i Lægernes Bank, kan du se omkostningerne ved din puljeordning i din puljeafkastmeddelelse.

Nøgletallene ÅOK og ÅOP

Beregneren viser dine omkostninger med nøgletallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). De samlede omkostninger omfatter:

  • omkostninger til administration af din puljeordning
  • investeringsomkostninger.

Det kan du bruge beregneren til

ÅOK og ÅOP er en branchestandard. Tallene kan du bruge til at sammenligne omkostningerne til din puljeordning i Lægernes Bank med puljeordninger i andre banker.

Du kan også bruge beregneren til at se, hvordan omkostningerne bliver, hvis du vælger at ændre indbetalingen på din puljeordning.

Beregn ÅOP

De samlede omkostninger (ÅOK), som du betaler i løbet af et år for din puljeordning i Lægernes Bank, omfatter omkostninger til administration og investering. Herunder kan du se, hvad de enkelte poster mere specifikt dækker over. ÅOK sættes i forhold til opsparingen ultimo året og derved fås ÅOP.

Administrationsomkostninger
Banken har en række udgifter til at administrere din puljeordning, fx udgifter til Garantiformuen, løn, it, husleje m.m. Administrationsomkostningerne beregnes som et procentmæssigt gebyr, der fastsættes ud fra hver puljetype.

Indirekte investeringsomkostninger
De samlede indirekte investeringsomkostninger ved, at puljerne primært investerer i Lægernes Invest, omfatter:

  • omkostninger afholdt i investeringsforeningen
  • handels- og depotgebyrer som pålægges puljen

Investeringsomkostningerne er beregnet ud fra satser for det foregående år og opdateres hvert år i marts/april.