Invester selv?

Du kan vælge selv at stå for dine investeringer i Lægernes Bank.

I Lægernes Bank kan du handle med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer og udenlandske værdipapirer). Du kan frit købe og sælge værdipapirer. For pensionsmidler er der dog en lovmæssig begrænsning på, at du højst må investere 20 pct. af opsparingen i et enkelt selskab. 

Inden du begynder at udvælge de enkelte investeringer, er der en række vigtige forhold, du bør tage stilling til, og som er afgørende for den investeringsstrategi, du bør følge. Det drejer sig om investeringens formål, hvor længe pengene skal være investeret, og hvor stor risiko du er villig til at tage. Det udgør tilsammen din investeringsprofil.

Brug netbanken

I netbanken kan du selv sammensætte og overvåge dine investeringer. Du kan købe og sælge værdipapirer, og du kan følge med i den daglige værdi af dine investeringer og beregne afkastet.

Inden du går i gang med at investere selv, anbefaler vi, at du læser vores råd om investering her på hjemmesiden.

Du kan få opbevaret dine værdipapirer på depot i Lægernes Bank.  

Det gælder værdipapirer som børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer (undtagen præmieobligationer og udenlandske værdipapirer).

Overfører du pensionsordning, som du har i en anden bank, til Lægernes Bank, betaler vi evt. gebyrer i forbindelse med flytningen. Det gælder også, hvis du overfører et depot til frie midler, som skal indgå i en aftale om Porteføljepleje.