Skat

Lægernes Bank yder ikke skatterådgivning. Søg i stedet bistand hos en skatterådgiver eller revisor.

På hjemmesiden og i pjecer kan du alene finde generelle informationer om beskatning af investeringer.

I Skatteguiden, som du finder nederst, er beskrevet de mest almindelige forhold om skat af investeringer. Skatteguiden indeholder desuden oplysninger om skattemæssige forhold, der knytter sig til investeringsforeningsbeviserne i Investeringsforeningen Lægernes Invest.

Når du investerer som privatperson

Der er forskellige skatteregler, alt efter om du investerer for frie midler eller pensionsmidler. Derudover er der særlige regler for beskatning af unge under 18 år, der investerer deres børneopsparing.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du i stedet vælge at benytte virksomhedsordningen. Så er der andre regler for, hvad der kan investeres i.

Indberetning af tab/gevinst på Skat.dk

For privatpersoner er det alene investeringer, der hører under frie midler, der skal med i din årsopgørelse. Investeringer foretaget via din pensionsordning skal ikke medtages, da skatten (PAL-skat) trækkes automatisk.

Bankerne har siden 2010 indberettet køb, salg og udbyttebetalinger af aktier og investeringsforeningsbeviser. Det er derfor blevet nemmere for dig at håndtere din personlige selvangivelse, fordi oplysningerne automatisk er indberettet til Skat. Din vigtigste opgave er at kontrollere og godkende de oplysninger, som Skat har modtaget. Grundlaget for indberetningen er de oprindelige købs- og salgsnotaer eller alternativt transaktionslisten fra det depot, som værdipapirerne ligger i. Transaktionslisten finder du i netbanken.

I Skats system vil det fremgå, hvor stor en gevinst du skal beskattes af, eller hvor meget du har i tab, som enten kan fratrækkes på selvangivelsen nu eller fremføres i de kommende år.

Opgørelsen kan dække over mange transaktioner, og for mange kan det være en tidskrævende opgave at selvangive gevinst og tab på værdipapirhandler (aktier og investeringsforeninger). Som privatperson opfordrer vi dig derfor til at anvende Skats system til opgørelse af tab/gevinst.