Lægernes Invest

Lægernes Invest giver Lægernes Pension stordriftsfordele.

Lægernes Invest er en fællesbetegnelse for Investeringsforeningen Lægernes Invest og Kapitalforeningen Lægernes Invest. Investeringsforeningen gør det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved saminvestering blandt andet med andre pensionsselskaber.

Lægernes Pension investerer en stor del af formuen via Lægernes Invest. Kunderne i Lægernes Bank har også mulighed for at benytte Lægernes Invest og kan herigennem investere i de samme børsnoterede aktiver som Lægernes Pension.

Investeringsforeningen Lægernes Invest blev etableret i 2004. Tre år senere kom Kapitalforeningen Lægernes Invest til. 

Lægernes Invest hed oprindeligt Lægernes Pensionsinvest (LPI), men ændrede navn i 2016.

Målt på formue er Lægernes Invest blandt de største investeringsforeninger i Danmark.

Lave omkostninger

Lægernes Invest er fokuseret på at holde et lavt omkostningsniveau og betaler ikke formidlingsprovision i forbindelse med salg og rådgivning.