Lægernes Invest

Lægernes Invest giver Lægernes Pension stordriftsfordele.

Lægernes Invest er en fællesbetegnelse for Investeringsforeningen Lægernes Invest og Kapitalforeningen Lægernes Invest. Investeringsforeningen gør det nemmere og billigere for Lægernes Pension at forvalte sine investeringer og høste stordriftsfordele ved saminvestering med andre pensionskasser mv.

Lægernes Pension investerer en stor del af formuen via Lægernes Invest, og bankens kunder får via investeringsforeningen mulighed for at investere deres opsparing i Lægernes Pensions porteføljer.

Investeringsforeningen Lægernes Invest blev etableret i 2004, og i 2007 blev Kapitalforeningen Lægernes Invest etableret. 

Lægernes Invest hed oprindeligt Lægernes Pensionsinvest (LPI), men ændrede navn i 2016.

Lægernes Invest er målt på formue den 6. største investeringsforening i Danmark.

Lave omkostninger

Lægernes Invest er fokuseret på at holde et lavt omkostningsniveau og betaler ikke formidlingsprovision i forbindelse med salg og rådgivning.