Investeringsprofil

Inden du investerer, skal du kende din investeringsprofil. Den er afgørende for den investeringsstrategi, du skal følge.

Du skal tage stilling til disse tre forhold:

  • Hvad er investeringsformålet?
  • Hvornår skal du bruge pengene?
  • Hvilken risikoprofil har du?

I netbanken kan du gennemføre en risikotest, der giver dit et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko på investeringer.

Det er vigtigt at definere et formål med sin investering. Det skyldes bl.a., at handel med værdipapirer beskattes  forskelligt, alt efter om der er tale om opsparing til pension eller frie midler. Er du under virksomhedsordningen gælder der særlige begrænsninger for investering.

Vi skelner mellem disse formål:

  • Frie midler
  • Pension
  • Erhverv
  • Virksomhedsskatteordning.

Når du skal vurdere sammensætningen af din investering, bør du gøre dig klart, hvor lang tid du kan "undvære" pengene. Jo længere der er, til du skal bruge pengene, jo større andel af aktier kan du købe, da de korte kursudsving derfor ikke er så afgørende for den samlede forrentning. Samtidig bør dine obligationers løbetid afpasses til din investeringshorisont.

For en pensionsordning er det ikke tilstrækkeligt alene at fokusere på udbetalingstidspunktet. Det gælder særligt for ratepensioner, hvor udbetalingsperioden strækker sig over minimum ti år. Her vil den gennemsnitlige tidshorisont være på fire-fem år, når udbetalingen starter. Der kan også være andre individuelle forhold, der skal tages højde for, fx anden opsparing og friværdi i bolig.

Du bør jævnligt vurdere, om den tidshorisont, du har investeret ud fra, fortsat gælder. I takt med, at du nærmer dig det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene, bør du kontrollere sammensætningen af dine papirer. For eksempel er det ofte en god ide at skifte en del af aktierne ud med obligationer, hvis du skal bruge pengene inden for få år.

Værdien af din investering svinger mere eller mindre, afhængigt af hvilke værdipapirer du har investeret i. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvor store udsving du er parat til at acceptere i løbet af din investeringshorisont. Jo større udsving du vil acceptere, jo større andel af aktier kan du købe.

Jo større betydning investeringen har for din samlede økonomi, jo mere forsigtig bør du være og dermed afholde dig fra at købe for mange aktier.

Disse overvejelser er en del af din investeringsprofil, som du kan lave i netbank. Her får du også hjælp til at afdække din risikovillighed i form af en risikotest, der består af 13 spørgsmål. Risikotesten giver et overordnet billede af, hvordan du har det med risiko ved investeringer.

Når du har klarhed over din investeringsprofil, kan du fastlægge en investeringsstrategi.