Krav om flere oplysninger, før vi må investere for dig

Nye lovkrav betyder, at vi har brug for flere oplysninger om dig og din økonomi for at sikre, at vi fortsat kan investere bedst muligt for dig i Porteføljepleje. 

Bedre grundlag for din investeringsbeslutning

Ny lovgivning bestemmer, at vi løbende skal sørge for, at vores rådgivning og anbefalinger passer til dit investeringsformål, dine personlige forhold og dine præferencer.

Da du i sin tid valgte Porteføljepleje, lavede du en investeringsprofil i netbanken. Med den som udgangspunkt lagde vi en strategi for dine investeringer. De nye regler betyder, at investeringsprofilen også skal tage højde for din investeringsevne, dvs. din evne til at løbe en risiko. Vi har derfor brug for flere oplysninger om dig.

Hvad skal du gøre?

Vi får oplysningerne, når at du laver en ny investeringsprofil i netbanken. Samtidig får vi klarhed over, om din investeringsprofil har ændret sig siden sidst. Hvis det er tilfældet, lægger vi en strategi for din investeringssammensætning, der passer til din nye profil.

Har du flere aftaler om Porteføljepleje, skal du lave en ny investeringsprofil for hver aftale.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 33 12 21 41 eller bank@lpb.dk.