Pension & Forsikring - hjælp & rådgivning

Din dækning som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør, afhænger af, hvilken af disse ordninger du har valgt:

  • pensionsordning med 10-årig ægtefællepension
  • pensionsordning med livsvarig ægtefællepension
  • pensionsordning uden ægtefællepension

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, kan du skifte ordning inden for det første år. Du kan også skifte ordning senere. Her skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Læs mere

Indbetaling til din pensionsordning i Lægernes Pension sker som regel automatisk. Du kan vælge at indbetale mere til din pensionsordning - enten selv eller igennem din arbejdsgiver. Du kan også vælge at indbetale til en pensionsopsparing i banken.

Sker indbetalingen ikke automatisk, kan du selv indbetale eller få din arbejdsgiver til det.

mere om automatisk
indbetaling (medlemsbidrag)

mere om ekstra indbetaling

Der kan blive udbetalt fra din pensionsordning, når du går på pension, bliver syg/invalid eller dør.

Så snart der sker noget i dit liv, som betyder, at du har krav på udbetaling fra Lægernes Pension, skal du kontakte os. 

Læs mere

Aldersafhængigt tillæg er en del af den samlede pensionsudbetaling til dig eller dine efterladte. Det er et forskud på den bonus, som vi forventer, at du senere vil få.

Læs mere

Din pensionsordning dækker også, hvis du bliver syg eller invalid.

Vi forsikrer din erhvervsevne som læge – og ikke blot din generelle erhvervsevne. Mister du din erhvervsevne som læge, kan du have ret til invalidepension, uanset om du har bevaret en erhvervsevne på et andet område end det lægelige.

De fleste medlemmer er desuden dækket, hvis de bliver ramt af en udvalgt kritisk sygdom.

Læs mere

Pensionsoversigten giver dig et overblik over, hvordan du er dækket i Lægernes Pension, når du går på pension, bliver syg eller dør. Du finder din pensionsoversigt i MIN PENSION.

Læs mere

Der gælder særlige skatteregler for pension. Indbetalinger til pension kan normalt trækkes fra i skat. Til gengæld skal du betale skat af pensionen, når den bliver udbetalt.

Når du skal på alderspension, er det også værd at overveje, hvordan du får mest ud af dine opsparede midler i forhold til skat. Og bor du i udlandet, kan du slippe for at betale skat af pensionsafkastet.

Læs mere

De begunstigede er de personer, som du vælger skal have udbetalingen fra Lægernes Pension, når du dør. Du skal give os besked om, hvem du vil begunstige.

Læs mere

Hvis du indbetaler pensionsbidrag fra Grønland, har du fra 2017 ikke længere fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs reglerne her