Pension & Forsikring - hjælp & rådgivning

Din dækning som pensionist, og hvis du bliver invalid eller dør, afhænger af, hvilken af disse ordninger du har valgt:

  1. med livsvarig ægtefællepension
  2. uden ægtefællepension
  3. med 10-årig ægtefællepension

Når du bliver medlem af Lægernes Pension, kan du skifte ordning inden for det første år. Du kan også skifte ordning senere. Her skal du dog være opmærksom på, at der gælder særlige regler.

Læs mere

Indbetaling til din pensionsordning i Lægernes Pension sker som regel automatisk. Du kan vælge at indbetale mere til din pensionsordning - enten selv eller igennem din arbejdsgiver. Du kan også vælge at indbetale til en privat pensionsopsparing i banken.

Sker indbetalingen ikke automatisk, kan du selv indbetale eller få din arbejdsgiver til det.

mere om automatisk
indbetaling (medlemsbidrag)

mere om ekstra indbetaling

Du kan få udbetalt fra din pensionsordning, når du går på pension, bliver syg/invalid eller dør.

Så snart der sker noget i dit liv, som betyder, at du har krav på udbetaling fra Lægernes Pension, skal du kontakte os. 

Læs mere

Der gælder særlige skatteregler for pension. Indbetalinger til pension kan normalt trækkes fra i skat. Til gengæld skal du betale skat af pensionen, når den bliver udbetalt.

Når du skal på alderspension, er det også værd at overveje, hvordan du får mest ud af dine opsparede midler i forhold til skat. Og bor du i udlandet, kan du slippe for at betale skat af pensionsafkastet.

Læs mere

De begunstigede er de personer, som du vælger skal have udbetalingen fra Lægernes Pension, når du dør. Du skal give os besked om, hvem du vil begunstige.

Læs mere

Hvis du indbetaler pensionsbidrag fra Grønland, har du fra 2017 ikke længere fradrag for dine indbetalinger. Til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs reglerne her