Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes 20. april 2018 kl. 13 i Kolding.

Delegerede til pensionskassens generalforsamling vælges blandt pensionskassens medlemmer. Generalforsamlingen består af højst 125 delegerede, der vælges for et år ad gangen med virkning fra 15. februar i valgåret.

Pensionskassen har nu modtaget alle lister med kandidater, der opstiller som delegerede, og kan konstatere, at der er tale om et fredsvalg. Navnene på de delegerede offentliggøres her på siden senest den 15. februar 2018.