Generalforsamling 2018

Lægernes Pensions generalforsamling blev afholdt den 20. april 2018. Beretning og regnskab blev godkendt.