Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen er øverste myndighed i Lægernes Pension. Er du medlem af Lægernes Pension, har du ret til at møde op og tage ordet på generalforsamlingen. Du skal være valgt som delegeret for at kunne stemme.

Generalforsamlingen er planlagt til at blive afholdt den 22. april 2022 kl. 13.00 i Københavnsområdet. 

Der indkaldes til generalforsamling her på hjemmesiden og i Ugeskrift for Læger 2-4 uger før afholdelsen.

Læs mere og hent dokumenter her