Afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet.

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Vores mål er, at afkastet, set over en årrække, skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen. I 2017 blev afkastet af investeringsaktiverne på 10,0 procent i Lægernes Pension, mens det samlede afkast for gennemsnitsrenteprodukterne (N1) blev på 9,4 procent. 

1,4 million kroner mere i pension 

Lægernes Pensions afkast har i mange år været blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret for 25 år siden er blevet til 7,0 millioner hos os, men kun 5,6 millioner kroner hos det gennemsnitlige selskab. Det er 1,4 millioner kroner mere i pension.

Her kan du se, hvordan afkastet er sammenlignet med andre. 

    

Afkast af investeringsaktiver for pensioner med betinget garanti

i pct.

5 år

(2013-2017)

25 år

(1993-2017)

Lægernes Pension

7,0

8,1

Akademikerpensionskasser (gns.)

7,1

7,6

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

5,8

7,4

Kommercielle selskaber (gns.)

4,6

6,9

Sektoren (gns.)

5,8

7,3

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2017 (tabellen opdateres med aktuelle tal, så snart selskaberne har offentliggjort årsregnskab for 2018)

Afkast af investeringsaktiver 
(i pct. før PAL-skat)

31. december 2018

Benchmark

Afkast for pensioner med betinget garanti

-2,1

-5,0

Investeringsaktiverne udgør langt størstedelen af de samlede aktiver. Investeringsaktiverne er den del af formuen, som er investeret for at skabe et langsigtet konkurrencedygtigt afkast.

Benchmark er udtryk for markedsafkastet ved en tilsvarende sammensætning af aktiver. Det gør det muligt at sammenligne pensionskassens opnåede afkast med, hvordan markedet har udviklet sig i samme periode.

  Formueafkast

  (før pensionsafkastskat i pct.)

  2017 2016 2015 2014 2013
  Gennemsnitsrenteprodukter (N1)* 9,4 8,5 1,7 10,2 7,0

  Samtlige aktiver (investeringsaktiver og afdækningsaktiver)

  9,4 8,3 1,8 9,1 6,4

  Investeringsaktiver

  10,0 8,6 2,2 8,6 8,3
  * Sammenligningstal for 2013-2015 efter daværende anvendt regnskabspraksis