Afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet.

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Vores mål er, at afkastet, set over en årrække, skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen. I 2017 blev afkastet af investeringsaktiverne på 10,0 procent i Lægernes Pension, mens det samlede afkast for gennemsnitsrenteprodukterne (N1) blev på 9,4 procent.

1,4 million kroner mere i pension 
Lægernes Pensions afkast har i mange år været blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret for 25 år siden er blevet til 7,0 millioner hos os, men kun 5,6 millioner kroner hos det gennemsnitlige selskab. Det er 1,4 millioner kroner mere i pension.

Her kan du se, hvordan afkastet er sammenlignet med andre. 

    

Afkast af investeringsaktiver

i pct.

5 år

(2013-2017)

25 år

(1993-2017)

Lægernes Pension

7,0

8,1

Akademikerpensionskasser (gns.)

7,1

7,6

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

5,8

7,4

Kommercielle selskaber (gns.)

4,6

6,9

Sektoren (gns.)

5,8

7,3

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2017

Afkast af investeringsaktiver fordelt på risikoklasser

(i pct. før PAL-skat)

31. marts 2018

Benchmark 

Risikoklasse renter

-0,6

-0,5

Risikoklasse inflation

-3,1

-3,7

Risikoklasse kredit

-0,1

-0,6

Risikoklasse aktier

-3,6

-3,3

Risikoklasse reale aktiver 1,7
-1,2

 Investeringsaktiver i alt

-1,1

-1,4

Benchmarkafkast er det sammenligningsgrundlag, som Lægernes Pension anvender, når afkastet skal vurderes i forhold til markedet.

Risikoklassen renter indeholder:

 • Likvider
 • Danske statsobligationer
 • Amerikanske statsobligationer
 • Danske realkreditobligationer
 • Renteswaps og obligationsfutures

Risikoklassen inflation indeholder:

 • Indeksobligationer
 • Inflationsswaps
 • Renteswaps og obligationsfutures

Risikoklassen kredit indeholder:

 • Investment grade obligationer
 • High yield obligationer
 • Emerging markets obligationer
 • Senior lån
 • Øvrig kredit
 • CDS

Risikoklassen aktier indeholder:

 • Globale aktier
 • Globale small-cap aktier
 • Unoterede aktier
 • Aktiefutures

Risikoklassen reale aktiver indeholder:

 • Ejendomme
 • Infrastruktur
 • Leasingaktiver

Formueafkast

(før PAL-skat i pct.)

2012

2013

2014 2015 2016

Investeringsaktiver

12,5

8,3

8,6

2,2

8,6

Samtlige aktiver (inkl. aktie- og renteafdækningsaktiver

8,4

6,6

9,2

1,8

8,3

Lægernes Pension offentliggør to tal for formueafkastet før skat. Et for investeringsaktiver, der kan sammenlignes med afkastet hos de pensionsselskaber, som ikke har garantiforpligtelser over for deres medlemmer. Derudover vises et samlet formueafkast for Lægernes Pension, som omfatter både investerings- og afdækningsaktiverne. Tallene giver et billede af, hvordan pensionskassen klarer sig afkastmæssigt.

Målet er, at afkastet af investeringsaktiverne skal være højt. Målet med afdækningsaktiverne er at sikre Lægernes Pensions kapitalberedskab og dermed de pensionstilsagn, der er givet til medlemmerne - med de positive eller negative konsekvenser for det samlede formueafkastet, som det måtte have.