Afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet. 

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Kun en fjerdedel af den pension, du får udbetalt, stammer fra indbetalinger. Resten kom fra vores forrentning af pengene. Det er vores mål, at afkastet over en årrække skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen.

1,1 million kroner mere i pension 

Lægernes Pensions afkast har i mange år været blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret for 25 år siden er blevet til 5,5 millioner hos os, men kun 4,4 millioner kroner hos det gennemsnitlige selskab. Det er 1,1 millioner kroner mere i pension.

Her kan du se, hvordan afkastet er sammenlignet med andre. 

    

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter (N1)

i procent

5 år

(2014-2018)

25 år

(1994-2018)

Lægernes Pension

5,5 7,2

Akademikerpensionskasser (gns.)

5,6 7,0

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

5,6 6,7

Kommercielle selskaber (gns.)

4,4 6,2

Sektoren (gns.)

5,3 6,6

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2018 

Afkast i procent
(før pensionsafkastskat)

30. juni 2019

Benchmark 3)

Afkast for gennemsnitsrenteprodukter 1)

9,1

Afkast af investeringsaktiver 2)

9,3

10,5

1) Det officielle nøgletal for afkast (N1)

2) Investeringsaktiverne udgør langt størstedelen af de samlede aktiver. Investeringsaktiverne er den del af formuen, som er investeret for at skabe et langsigtet konkurrencedygtigt afkast.

3) Benchmark er udtryk for markedsafkastet ved en tilsvarende sammensætning af aktiver. Det gør det muligt at sammenligne Lægernes Pensions opnåede afkast med, hvordan markedet har udviklet sig i samme periode.