Afkast

Aktuelt. Over tid. Og sammenlignet med andre.

Her kan du se Lægernes Pensions afkast, som det er nu, og hvordan det har udviklet sig over de seneste fem år.

Se også, hvordan afkastet er sammenlignet med andre, og hvilket afkast, du har fået på din opsparing.

Afkast af børsnoterede investeringsaktiver  

(i pct. før PAL-skat)

1.-3. kvartal 2016  

Benchmark 

Nominelle obligationer

6,6

5,7

Indeksobligationer

0,3

11,3

Investment grade obligationer

6,6

7,1

High yield og emerging markets obligationer

12,8

14,3

Børsnoterede obligationer i alt

8,8

9,0

Globale aktier

3,0

2,9

Europæiske aktier

1,5

-0,3

Amerikanske obligationer

4,3

4,0

Asiatiske aktier

-6,8

-6,5

Asiatiske aktier ekskl. Japan

3,7

-1,1

Emerging markets aktier

3,0

12,1

Small cap aktier

-4,1

5,4

Øvrige aktier

4,2

2,9

Børsnoterede aktier i alt

2,2

3,0

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

5,2

6,2

Benchmarkafkast er det sammenligningsgrundlag, som Lægernes Pension anvender, når afkastet skal vurderes i forhold til markedet.

Formueafkast

(før PAL-skat i pct.)

2011

2012

2013

2014 2015

Gennemsnit 

seneste 5 år

Investeringsaktiver

-0,6

12,5

8,3

8,6

2,2

6,1

Samtlige aktiver (inkl. aktie- og renteafdækningsaktiver

11,6

8,4

6,6

9,2

1,8

7,5

Lægernes Pension offentliggør to tal for formueafkastet før skat. Et for investeringsaktiver, der kan sammenlignes med afkastet hos de pensionsselskaber, som ikke har garantiforpligtelser over for deres medlemmer. Derudover vises et samlet formueafkast for Lægernes Pension, som omfatter både investerings- og afdækningsaktiverne. Tallene giver et billede af, hvordan pensionskassen klarer sig afkastmæssigt.

Målet er, at afkastet af investeringsaktiverne skal være højt. Målet med afdækningsaktiverne er at sikre Lægernes Pensions kapitalberedskab og dermed de pensionstilsagn, der er givet til medlemmerne - med de positive eller negative konsekvenser for det samlede formueafkastet, som det måtte have.