Afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet.

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Vores mål er, at afkastet, set over en årrække, skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen. I 2017 blev afkastet af investeringsaktiverne på 10,0 procent i Lægernes Pension, mens det samlede afkast for gennemsnitsrenteprodukterne (N1) blev på 9,4 procent. 

1,4 million kroner mere i pension 

Lægernes Pensions afkast har i mange år været blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret for 25 år siden er blevet til 7,0 millioner hos os, men kun 5,6 millioner kroner hos det gennemsnitlige selskab. Det er 1,4 millioner kroner mere i pension.

Her kan du se, hvordan afkastet er sammenlignet med andre. 

    

Afkast af investeringsaktiver for pensioner med betinget garanti

i pct.

5 år

(2013-2017)

25 år

(1993-2017)

Lægernes Pension

7,0

8,1

Akademikerpensionskasser (gns.)

7,1

7,6

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

5,8

7,4

Kommercielle selskaber (gns.)

4,6

6,9

Sektoren (gns.)

5,8

7,3

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2017

Afkast af investeringsaktiver for pensioner med betinget garanti

(i pct. før PAL-skat)

30. september 2018

Benchmark 

Risikoklasse renter

-0,1

-0,2

Risikoklasse inflation

-0,9

-0,5

Risikoklasse kredit

-0,9

-2,4

Risikoklasse aktier

5,7

4,9

Risikoklasse reale aktiver 4,0
-5,5

 Investeringsaktiver i alt

2,2

0,2

Benchmarkafkast er det sammenligningsgrundlag, som Lægernes Pension anvender, når afkastet skal vurderes i forhold til markedet.

Risikoklassen renter indeholder:

 • Likvider
 • Danske statsobligationer
 • Amerikanske statsobligationer
 • Danske realkreditobligationer
 • Renteswaps og obligationsfutures

Risikoklassen inflation indeholder:

 • Indeksobligationer
 • Inflationsswaps
 • Renteswaps og obligationsfutures

Risikoklassen kredit indeholder:

 • Investment grade obligationer
 • High yield obligationer
 • Emerging markets obligationer
 • Senior lån
 • Øvrig kredit
 • CDS

Risikoklassen aktier indeholder:

 • Globale aktier
 • Globale small-cap aktier
 • Unoterede aktier
 • Aktiefutures

Risikoklassen reale aktiver indeholder:

 • Ejendomme
 • Infrastruktur
 • Leasingaktiver

Formueafkast

(før pensionsafkastskat i pct.)

2017 2016 2015 2014 2013
Gennemsnitsrenteprodukter (N1)* 9,4 8,5 1,7 10,2 7,0

Samtlige aktiver (investeringsaktiver og afdækningsaktiver)

9,4 8,3 1,8 9,1 6,4

Investeringsaktiver

10,0 8,6 2,2 8,6 8,3
* Sammenligningstal for 2013-2015 efter daværende anvendt regnskabspraksis