Afkast

Dine indbetalinger dækker de første fem år som pensionist. Resten af pengene kommer fra afkastet.

Afkastet har stor betydning for, hvad du får, når du bliver pensionist. Vores mål er, at afkastet, set over en årrække, skal være blandt den bedste halvdel af branchen. Uanset om man måler på få eller flere år, lever vi op til målsætningen. I 2016 blev afkastet på 8,5 procent i Lægernes Pension.

1,3 million kroner mere i afkast 
Så langt tilbage man kan måle, ligger Lægernes Pensions afkast blandt de absolut højeste i branchen. Forspringet svarer til, at 1 million kroner investeret i 1991 er blevet til 7,2 millioner hos os, men kun 5,9 millioner kroner for det gennemsnitlige selskab. Det er 1,3 millioner kroner i ekstra afkast.

Se også, hvordan afkastet er sammenlignet med andre, og hvilket afkast, du har fået på din opsparing. 

    

Afkast af aktiver

i pct.

5 år

(2011-2015)

25 år

(1991-2015)

Lægernes Pension

7,5

10,3

Akademikerpensionskasser (gns.)

7,3

9,6

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.)

7,3

9,4

Kommercielle selskaber (gns.)

5,8

9,1

Sektoren (gns.)

7,0

7,3

Kilde: Selskabernes årsregnskaber

Afkast af børsnoterede investeringsaktiver  

(i pct. før PAL-skat)

2016

Benchmark 

Nominelle obligationer

5,6

4,9

Indeksobligationer

21,4

8,5

Investment grade obligationer

3,6

4,3

High yield og emerging markets obligationer

14,0

15,6

Børsnoterede obligationer i alt

9,3

8,4

Globale aktier

8,5

8,4

Europæiske aktier

6,1

5,5

Amerikanske obligationer

8,8

9,3

Asiatiske aktier

5,7

2,2

Asiatiske aktier ekskl. Japan

3,7

-1,1

Emerging markets aktier

2,1

12,8

Small cap aktier

2,1

13,1

Øvrige aktier

1,8

8,4

Børsnoterede aktier i alt

7,4

8,7

Børsnoterede investeringsaktiver i alt

8,4

8,7

Benchmarkafkast er det sammenligningsgrundlag, som Lægernes Pension anvender, når afkastet skal vurderes i forhold til markedet.

Formueafkast

(før PAL-skat i pct.)

2011

2012

2013

2014 2015

Gennemsnit 

seneste 5 år

Investeringsaktiver

-0,6

12,5

8,3

8,6

2,2

6,1

Samtlige aktiver (inkl. aktie- og renteafdækningsaktiver

11,6

8,4

6,6

9,2

1,8

7,5

Lægernes Pension offentliggør to tal for formueafkastet før skat. Et for investeringsaktiver, der kan sammenlignes med afkastet hos de pensionsselskaber, som ikke har garantiforpligtelser over for deres medlemmer. Derudover vises et samlet formueafkast for Lægernes Pension, som omfatter både investerings- og afdækningsaktiverne. Tallene giver et billede af, hvordan pensionskassen klarer sig afkastmæssigt.

Målet er, at afkastet af investeringsaktiverne skal være højt. Målet med afdækningsaktiverne er at sikre Lægernes Pensions kapitalberedskab og dermed de pensionstilsagn, der er givet til medlemmerne - med de positive eller negative konsekvenser for det samlede formueafkastet, som det måtte have.