Omkostninger

Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger.

Vores målsætning er, at Lægernes Pensions omkostninger skal være lavere end gennemsnittet af branchen. Igennem flere år har Lægernes Pension haft de laveste omkostninger i sektoren set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Målt på omkostninger pr. medlem placerer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet. 

Det, du sparer i omkostninger ved at have en ordning i Lægernes Pension, forrentes og kan give dig op til 16 procent mere i pension.

   

Omkostninger i 2017                                                      

Pct. af hensættelser

Kr. pr. medlem

Lægernes Pension

0,03

572

Akademikerpensionskasser (gns.)

0,07

700

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 

0,13

317

Kommercielle selskaber (gns.)

0,53

1.699

Sektoren (gns.)

0,23

823

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2017 (tabellen opdateres med aktuelle tal, så snart selskaberne har offentliggjort årsregnskab for 2018)