Omkostninger

Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger.

Vores målsætning er, at Lægernes Pensions omkostninger skal være lavere end gennemsnittet af branchen. Igennem flere år har Lægernes Pension haft de laveste omkostninger i sektoren set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Målt på omkostninger pr. medlem placerer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet. 

De lave omkostninger betyder, at din pension i Lægernes Pension på 30 år bliver 20 pct. større end i de kommercielle selskaber.

   

Omkostninger                                                      

Pct. af medlemsbidrag

Pct. af hensættelser

Kr. pr. medlem

Lægernes Pension

1,1

0,04

560

Akademikerpensionskasser (gns.)

2,6

0,11

878

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 

1,9

0,11

367

Kommercielle selskaber (gns.)

4,6

0,62

1.711

Sektoren (gns.)

3,0

0,28

985

Kilde: Selskabernes årsregnskaber for 2015