Omkostninger

Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger.

Vores målsætning er, at Lægernes Pensions omkostninger skal være lavere end gennemsnittet af branchen. Igennem flere år har Lægernes Pension haft de laveste omkostninger i sektoren set i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Målt på omkostninger pr. medlem placerer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet. 

Det, du sparer i omkostninger ved at have en ordning i Lægernes Pension, forrentes og kan give dig op til 17 procent mere i pension.

   

Omkostninger                                                      

Pct. af hensættelser

Kr. pr. medlem

Lægernes Pension

0,04

596

Akademikerpensionskasser (gns.)

0,10

795

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 

0,16

323

Kommercielle selskaber (gns.)

0,55

1.821

Sektoren (gns.)

0,25

886

Kilde: Selskabernes årsregnskaber for 2016