Omkostninger

Lægernes Pension har samdriftsfordele ved at drive både pensionskasse og bank for medlemmerne. Det giver lave omkostninger.

Målet er, at vores omkostninger skal være lavere end gennemsnittet af branchen. Gennem flere år har Lægernes Pension haft de laveste omkostninger i sektoren i forhold til de samlede pensionsindbetalinger. Målt på omkostninger pr. medlem placerer Lægernes Pension sig bedre end gennemsnittet. 

   

Omkostninger i 2020                                               

Pct. af hensættelser

Kr. pr. medlem

Lægernes Pension

0,03 559

Akademikerpensionskasser (gns.)

0,05 495

Arbejdsmarkedspensionskasser (gns.) 

0,12 247

Kommercielle selskaber (gns.)

0,47 1.720

Sektoren (gns.)

0,20 760

Kilde: Selskabernes årsregnskaber 2020