Gebyroversigt

GEBYRER

Afdeling

LP 1)

LPUA 2)

LR 3)

Administrationsgebyr

(almindeligt)

228 kr. årligt

216 kr. årligt

72 kr. årligt

Administrationsgebyr

(lægestuderende, opsparingsmedlemmer)

180 kr. årligt

-

-

Administrationsgebyr

(pensionister)

276 kr. årligt

336 kr. årligt

72 kr. årligt

Administrationsfradrag  af indbetalingerne 4)

1,4 pct.

(0,4 pct.)

-

-

Gebyr for TAKS-medlemskab

(til beskattede indbetalinger fra Færøerne)

288 kr. årligt

-

-

Gebyr ved omlægning af udbetalingsperiode

-

-

750 kr.

Gebyr for overførsel til udenlandsk konto 5)

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

Gebyr for tilbagekøb (maksimalt) 6)

625 kr.

625 kr.

-

Opdeling af pension til (fx efterløn)

1.000 kr.

1000 kr.

-

Diverse efter forbrug af arbejdstid (fx fremfinding af oversigt over gamle indbetalinger)

1.000 kr. pr. time

1.000 kr. pr. time

-

Gebyret fradrages i pensionshensættelsen med mindre andet er nævnt.

1) Omfatter indbetalinger siden 1. april 1987 og ordninger omtegnet i 2009 eller 2012.

2) Omfatter indbetalinger frem til 31. marts 1987, hvis ordningen ikke er omtegnet i 2009 eller 2012. 

3) Omfatter indskud til ophørende livrenter foretaget fra 2005-2009.

4) Fratrækkes indbetalingen (Er indbetalingen mindre end det forudsatte medlemsbidrag, beregnes fradraget af det forudsatte medlemsbidrag). Ved udbetaling af pension tilbagebetales ca. 1 pct.point af gebyret som pensionsbonus.

5) Der sker kun én overførsel, selvom der udbetales pension fra flere afdelinger. Gebyret fradrages i pensionen efter skat.

6) Der opkræves kun gebyr i det omfang, der er gæld til egenkapitalen vedr. tidligere administrationsgebyrer. Gebyret fradrages i tilbagekøbsværdien.