Gebyroversigt


Den alm. pensions-ordning

LP 1)

Den alm. pensions-ordning

LP 2)

Livsvarig livrente
(under afvikling)

LR 3)

Livsvarig livrente

LL 4)

Administrationsgebyr

(almindeligt)

228 kr. årligt

240 kr. årligt

72 kr. årligt

225 kr. årligt

Administrationsgebyr

(lægestuderende, opsparingsmedlemmer)

180 kr. årligt

-

-

-

Administrationsgebyr

(pensionister)

276 kr. årligt

384 kr. årligt

72 kr. årligt

225 kr. årligt

Administrationsfradrag  af indbetalingerne 5)

1,4 pct.

(0,4 pct.)

-

-

1.000 kr. første indskud

Gebyr for TAKS-medlemskab

(til beskattede indbetalinger fra Færøerne)

288 kr. årligt

-

-

-

Gebyr ved omlægning af udbetalingsperiode

-

-

750 kr.

-

Gebyr for overførsel til udenlandsk konto 6)

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

20-50 kr. pr. overførsel

Gebyr for tilbagekøb (maksimalt) 7)

625 kr.

625 kr.

-

1.000 kr.

Opdeling af pension til (fx efterløn)

1.000 kr.

1000 kr.

-

-

Diverse efter forbrug af arbejdstid (fx fremfinding af oversigt over gamle indbetalinger)

1.000 kr. pr. time

1.000 kr. pr. time

-

1.000 kr. pr. time

Gebyret fradrages i pensionshensættelsen med mindre andet er nævnt.

1) Omfatter indbetalinger siden 1. april 1987 og ordninger omtegnet i 2009, 2012 eller 2015.

2) Omfatter indbetalinger frem til 31. marts 1987, hvis ordningen ikke er omtegnet i 2009, 2012 eller 2015. 

3) Omfatter indskud til ophørende livrenter foretaget fra 2005-2009.

4) Omfatter indskud til livsvarig livrente foretaget fra 2015.

5) Fratrækkes indbetalingen (Er indbetalingen mindre end det forudsatte medlemsbidrag, beregnes fradraget af det forudsatte medlemsbidrag). Ved udbetaling af pension tilbagebetales ca. 1 pct.point af gebyret som pensionsbonus.

6) Der sker kun én overførsel, selvom der udbetales pension fra flere afdelinger. Gebyret fradrages i pensionen efter skat.

7) Der opkræves kun gebyr i det omfang, der er gæld til egenkapitalen vedr. tidligere administrationsgebyrer. Gebyret fradrages i tilbagekøbsværdien.