Livrente med udbetalingsgaranti

Nu kan du få en livsvarig pension med udbetaling til dine efterladte, hvis du ikke selv når at få gavn af opsparingen.

Vi lever længere end nogensinde før, og det skal din pension være gearet til. Din pensionsordning her i Lægernes Pension sikrer dig et månedligt pensionsbeløb, så længe du lever. Men er beløbet stort nok til dit behov?

Måske har du overvejet at spare ekstra op til livsvarig pension, og nu har du mulighed for at lave en tillægsopsparing, der på ét væsentligt punkt adskiller sig fra mange andre livrenteprodukter: Hvis du dør, inden pensionsudbetalingen er begyndt eller inden for de første 20 år efter, at pensionsudbetalingen er startet, bliver pengene udbetalt til dine efterladte. Det er altså en livrente med udbetalingsgaranti.

Renten, du får på livrenten, afhænger af afkast i Lægernes Pension. I 2017 er kontorenten på 2,36 pct. før pensionsafkastskat.

I Min pension kan du selv regne på, hvad det vil betyde for dig, hvis du sparer ekstra op på en livrente. Vi opretter livrenten, når vi har modtaget indskuddet fra dig (benyt knappen til højre). 

Som privatperson kan du i 2017 indbetale 49.300 kroner og få fuldt fradrag med det samme. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år.

Hvis du har en ratepension eller aldersopsparing i Lægernes Bank, kan vi aftale, at der automatisk overføres til din livrente, når du når grænsen for, hvor meget du må indbetale på de pensionskonti.

Kontakt os, hvis du har ønsker at tegne en livrente med indbetaling via din arbejdsgiver.

Du kan indbetale til livrenten, fra du fylder 30 år, og indtil du fylder 75 år.

Som selvstændig kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud på en livsvarig livrente og få fuldt fradrag.

Sælger du din praksis, kan du med fuldt fradrag indskyde op til 2.683.500 kroner (2017) af din skattepligtige fortjeneste. Der er også andre muligheder, hvis du fx er fyldt 55 år og driver praksis sammen med andre. Tal med os om mulighederne.

Hvis du har en ratepension eller aldersopsparing i Lægernes Bank, kan vi aftale, at der automatisk overføres til din livrente, når du når grænsen for, hvor meget du må indbetale på de pensionskonti.

Du kan indbetale til livrenten, indtil du fylder 75 år.

Du kan få pengene udbetalt på samme tid som din almindelige pension i Lægernes Pension.

Tjek din pensions-
udbetalingsalder

Du kan også udsætte udbetalingen, så bliver det månedlige beløb større. Eller du kan vælge at få mindre i starten og mere senere. Udbetalingsrækkefølgen af dine forskellige pensionsopsparinger og frie midler har nemlig stor betydning for, hvor meget du får i hånden efter skat. Spørg os om råd.

Du betaler almindelig indkomstskat af de løbende udbetalinger fra livrenten, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetalingen skal startes senest, når du fylder 75 år.

I Lægernes Pension har den livsvarige livrente en indbygget garanti, så din ægtefælle eller samlever får gavn af din livrente, hvis du dør først.

Dør du så tidligt, at du ikke selv får glæde af opsparingen, udbetaler vi værdien af opsparingen til din ægtefælle eller til din samlever. Dør du inden for de første 20 udbetalingsår, får din ægtefælle eller samlever udbetalt pensionens restværdi over to år. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller samlever, bliver pengene udbetalt som et engangsbeløb til nærmeste pårørende.

Du kan få pengene udbetalt i utide ved at tilbagekøbe livrenten, inden du begynder at få den udbetalt. Det kan dog være betinget af, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Ved tilbagekøb skal du betale en afgift til staten på 60 pct.

Efter udbetalingerne er begyndt, kan livrenten ikke tilbagekøbes.

Læs mere og hent dokumenter her