Børneopsparing

En børneopsparing er et godt tilskud til begyndelsen på et voksenliv. Nu kan du sætte dobbelt så meget ind på børneopsparingen.

Børneopsparingen er en bunden opsparingskonto, som du kan oprette til børnene i dit liv.

Hvor meget kan der indbetales? 

Nye regler betyder, at du nu kan indsætte op til 6.000 kr. om året og højst 72.000 kr. i alt. Det er dobbelt så meget som de seneste mange år.

Du bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales hvert år og hvor ofte, der skal indbetales. Du kan fx vælge en fast månedlig overførsel, der sker automatisk, eller selv overføre penge i netbanken fra gang til gang.

Hvornår får barnet pengene?

Pengene bliver udbetalt som et engangsbeløb til barnet, typisk når det fylder 18 år, og senest det år barnet fylder 21 år. Det vælger du, når du opretter kontoen.

En børneopsparing kan oprettes af barnets forældre (også adoptiv-, sted- og plejeforældre), bedsteforældre eller oldeforældre. Kontoen skal være oprettet senest i det kalenderår, hvor barnet fylder 14 år.

Kontoen tilhører barnet og skal lyde på barnets navn. 

Barnet må kun have én børneopsparingskonto. Har barnet i forvejen en børneopsparing i et andet pengeinstitut, kan den overføres til Lægernes Bank.

Opret børneopsparing

Børneopsparingen forrentes med en variabel kontorente. Du kan i stedet vælge at investere hele eller dele af opsparingen i værdipapirer. 

 Du skal være opmærksom på, at

  • investering i værdipapirer kan give både gevinst og tab
  • der må maksimalt investeres 20% i en enkelt aktie, dog altid op til to års indskud svarende til 12.000 kr. (begrænsningen gælder ikke for investeringsforeninger)
  • investeringsproduktet Porteføljepleje kan ikke benyttes, da investeringsbeløbet er for lille
  • der er omkostninger ved at investere i værdipapirer, herunder handelsomkostninger ved frigivelse af børneopsparingen
  • omkostninger ved hyppige omlægninger hurtigt kan spise gevinster op.

Du skal være opretter af børneopsparingen for at få oprettet et depot til værdipapirerne, så du kan investere børneopsparingen via netbanken. For at kunne oprette et børneopsparingsdepot, skal du oplyse os både dit og barnets statsborgerskab.

Skriv til os i netbanken, hvis du ønsker at investere børneopsparingen i værdipapirer.

I bindingsperioden er renter og andet afkast på børneopsparingen skattefri, både for barnet og for den, der indbetaler på kontoen.

Når bindingsperioden udløber, kan pengene (inkl. renter og afkast) frit hæves uden beskatning. Hæves pengene ikke, beskattes saldoen og de renter og afkast, der tilskrives efter bindingsperiodens udløb, som ved en almindelig bankkonto.